Hur ska utsläppen från biltrafiken minska?

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken ska ner med 70 procent till år 2030. Men hur ska det gå till? UNT for till en mack för att pejla åsikterna.

24 juni 2019 07:00

Under 2018 uppgick koldioxidutsläppen från inrikestransporterna till cirka 17 miljoner ton. Det motsvarar en tredjedel av de totala utsläppen inom Sveriges gränser.

Enligt riksdagens klimatmål ska utsläppen från trafiken pressas ner med 70 procent till år 2030 jämfört med nivån 2010.

Hur ska då utsläppen krympas?

– Man kan köra mindre bil och istället gå, cykla eller åka kollektivt, säger Marie Pettersson som håller på att tanka sin bil vid en mack i Säby i Uppsalas östra utkant.

En del förespråkar elbil men Marie Pettersson tycker inte att det är något för henne.

– Nej, det blir ett stressmoment när den ska laddas.

Fredrik Sjöberg är säljchef på OKQ8-macken i Säby. Liksom vid alla andra tankställen i Sverige ökar här inblandningen av biobränslen i fossila drivmedel som bensin och diesel. Detta till följd av en lag som kom i fjol som tvingar bränsleleverantörerna att successivt skruva upp andelen biobränslen i bensinen och dieseln.

Fredrik Sjöberg berättar att det ibland kommer in kunder som efterfrågar mer biodrivmedel i tanken.

– Det rör sig om personer med företagsbilar som gynnas ekonomiskt om de använder biobränslen.

För egen del har Fredrik Sjöberg av bland annat miljöskäl skaffat en mindre bil än den han hade tidigare.

Vid mackens utomhusdel står Helena Vougt och tvättar bilen. Även hon har valt en bil som drar lite bensin för att minska koldioxidutsläppen.

Hon påpekar att det är bra att köra bilarna så många år som möjligt.

– På så sätt behöver man inte skrota och nytillverka bilar så ofta, något som också åstadkommer utsläpp.

Daniel Karlsson, som kör en entreprenadmaskin i jobbet, ser vätgas som ett bra alternativ till fossildrift.

– Med vätgas är det bara vattenånga som kommer ut ur avgasröret. Elbilar är bra men kommunen bygger inte upp något nät för laddstolpar, hävdar han.

Daniel Strömberg kommer med ytterligare ett par alternativ:

– Bygg ut järnvägarna och tunnelbanan och trafikera dem med snabbare fordon. Öka anslagen till dem på universiteten som forskar på teknik som kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, säger han.

Fotnot. Från toppåret 2008 till 2017 sjönk utsläppen från inrikestransporterna med 22 procent. Men 2018 blev det istället en ökning med en halv procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters