Det visar forskare vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Karolinska institutet i en studie, som publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports.

– Även om en studie som vår, där deltagarna själva valt om de ska ha hund, inte kan bevisa några orsakssamband pekar resultaten på att hundägande är bra för hälsan och kan förbättra chanserna att leva länge, säger forskaren Tove Fall, docent i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Studien omfattar drygt 3,4 miljoner kvinnor och män i åldrarna 40 till 80 år, som forskarna kunnat följa med hjälp av flera olika nationella register under upp till tolv år. Ungefär var sjunde deltagare hade hund.

Artikelbild

| Skyddsfaktor? Tove Fall tillsammans med sin fem månader gamla hundvalp Vega. I kommande studier ska hon försöka få en klarare bild av varför hundägare har sänkt risk för förtida död.

– Med så många deltagare är vår studie den i särklass största som har undersökt sambanden mellan hundägande, hjärt-kärlsjukdom och död, säger Tove Fall.

När studien startade hade ingen av deltagarna någon hjärt-kärlsjukdom, men under uppföljningen vårdades nära 400 000 av dem på sjukhus eller dog på grund av akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke. Drygt en halv miljon av deltagarna dog under uppföljningen, varav 76 000 i någon sådan hjärtkärlsjukdom.

En närmare analys visade att såväl dödligheten i hjärtkärlsjukdomar som dödligheten totalt sett under uppföljningen var betydligt lägre bland kvinnorna och männen som hade hund än bland övriga deltagare. Ensamstående hundägare hade också lägre risk för att insjukna i någon hjärtsjukdom jämfört med ensamstående utan hund.

– Att sambanden är allra tydligast för ensamstående är särskilt intressant. Flera tidigare studier har pekat på att ensamstående personer har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, men kanske kan hundägande neutralisera denna överrisk, säger Tove Fall.

Den positiva kopplingen mellan hundägande och bättre hjärt-kärlhälsa var dock olika stark för olika hundraser.

– Ägare till hundar av olika jaktraser till exempel utmärkte sig som friskare, medan ägare av blandrashundar snarare hade sämre hjärt-kärlhälsa än befolkningen i stort, säger Tove Fall.

Forskarna betonar att det behövs mer forskning för att få ett säkert svar på frågan om hundar faktiskt skyddar sina ägare mot hjärtkärlsjukdom och förtida död.

– Det är mycket möjligt att sambanden vi ser förklaras av att hundar påverkar ägarnas livsstil och välbefinnande positivt, men det kan också vara så att de som väljer att skaffa hund redan från början har en fysiskt mer aktiv livsstil som sänker risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tove Fall.