Hultqvist ställs till svars om PFAS

Varför behandlar Försvarsmakten kommuner som fått sitt dricksvatten förorenat av PFAS från brandskum olika?

20 september 2017 20:11

Det vill Centerpartiets miljötalesperson i riksdagen Kristina Yngwe ha svar på från försvarsminister Peter Hultqvist. Yngwe vill veta vilka åtgärder han vidtagit eller kommer att vidta för att påskynda och förbättra samarbetet mellan Försvaret och drabbade kommuner.

I Ronneby kommun där Kallinge flygplats och F17 ligger har Försvarsmakten samarbetat med kommunen och också bidragit ekonomiskt till reningsåtgärder.

– I Uppsala kommun har Försvarsmakten inte ens varit beredd att låta kommunens tjänstemän ta prover av mark och vatten vid Ärna. Vi är glada för att Kristina Yngwe begärt en förklaring till det inkonsekventa beteendet, säger Mattias Johansson ( C), ledamot i Uppsala miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Svar på den skriftliga frågan ska lämnas 27 september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!