Helena Klange kommer till hösten i samband med en omorganisation att få ett utökat uppdrag jämfört med sin föregångare. Hon blir då press- och kommunikationschef för den nya förvaltningen trafik och samälle. Det innebär att hon kommer att ansvara för presskontakterna som rör både kollektivtrafiken och Region Uppsalas arbete med den regionala infrastrukturplanen samt regional utveckling.

Tidigare har Helena Klange bland annat arbetat som pressekreterare på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli. Hon är också fritidspolitiker för KD i Vallentuna kommun, där hon bland annat är ordförande i kulturnämnden.

– Jag tror att det var min kunskap om en politiskt styrd organisation samt press och kommunikation som gjorde att de fann mig lämplig för det här jobbet, säger Helena Klange.

Kommer du att åka med UL till jobbet?

– Det är lite svårt från Vallentuna. Men jag åker pendeltåg från Upplands Väsby med UL-SL-biljett.

Skulle det se illa ut om du inte åkte kollektivt?

– Nej, det skulle nog inte se illa ut, men det går inte att åka bil. Tidsmässigt går det plus-minus noll, men på tåget kan jag jobba. Jag ser bara fördelar med att åka tåg.

Kommer du att vara ett lika synligt ansikte utåt som Sture Jonsson varit?

– Det hoppas jag verkligen. Jag har i ganska många år strävat mot att få jobba med samhället och ut mot medborgarna. Det ska bli en utmaning att kommunicera allt från rökförbudet på perrongerna den 1 juli till de störningar som kommer när det byggs för fyrspår, säger Helena Klange.