Ett högre straff var vad kammaråklagare Liselott Herschend hade hoppats då hon överklagade tingsrättens dom ifrån april i år. Även brottsoffret lämnade yrkan till hovrätten, då om höjt skadestånd.

Under torsdagsförmiddagen biföll hovrätten dock bara offrets klagande och höjde skadeståndet från knappt 35 000 kronor till drygt 47 000 kronor.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning och skriver i sitt domskäl att de är överens om brottets rubricering och påföljd. Men menar att brottets natur, att överfallet skedde utomhus och nattetid, är anledning att höja offrets skadeståndsanspråk.

Gärningspersonen fick sitt yrkande om att frikännas avslaget.

LÄS MER: Misstänkt för våldtäktsförsök utpekad i rätten