Högtidlig vårpromotion i aulan

Glada vuxna och förundrade små barn fyllde Uppsala universitets aula på onsdagen. Det var promotionshögtid och 130 kvinnor och män tog emot tecknen på att de avlagt proven för doktorsexamen.

24 maj 2017 16:31

Doktorspromotionen är som alltid en mycket högtidlig ceremoni som rektor Eva Åkesson inleder, med tal av professorer, musik av Kungliga akademiska kapellet och kanonsaluter utförda av Jämtlands fältartilleri. Högtidligheten märks inte bara på att de som ansvarar för att allt ska klaffa med processioner och tidtabeller hastar omkring i och utanför aula på jakt efter det ena eller den andra. Det märks också på alla frackar, med eller utan medaljer, på alla långa klänningar och på alla vackra kläder från när och ibland från fjärran.

Bland de senare fanns Sohaib Malik som doktorerat vid den farmaceutiska fakulteten och kom till promotionen tillsammans med sin fru Aisha och dotter Warda, föräldrarna i högtidskläder från Pakistan.

– Men när jag fått min doktorshatt kommer jag att bära den i stället för persianmössan som hör till min dräkt, sade Sohaib Malik, glad över att promoveras efter fem års studier i Uppsala och med en biträdande professorstjänst vid Islamabads universitet som väntar i hemlandet Pakistan.

Fjärran ifrån var också den dräkt som Cecilia Rodéhn bar. Hon disputerade i Sydafrika 2009 och hade aulans mest färgstarka cape med tillhörande basker som ett minne av promotionshögtiden där.

Mandira Paul kom själv fjärran ifrån, nämligen från Laos till Arlanda på onsdagsmorgonen för att kunna promoveras till doktor vid medicinska fakulteten.

– Jag gjorde min avhandling i Indien, om reproduktiv hälsa och tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Nu arbetar jag för FN i Laos. Det är en lång resa, men härligt att komma hit och få ta emot doktorshatten, sade Mandira Paul.

Mandira Paul hade inte möjlighet att vara med på repetitionen av högtidsceremonin på tisdagen. Det hade inte heller Oliver Blomqvist som disputerat vid språkvetenskapliga fakulteten, Jari Burmeister vid juridiska fakulteten och Beatrice Villaroel som disputerat i astronomi vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. En extra genomgång av procedurerna krävdes därför, vilket var förklaringen till den oväntade samlingen av olika fakulteter i gruppen.

Doktorshattar tillkommer de som disputerar vid andra fakulteter än de filosofiska. Till de senare delas lagerkransar ut. En lagerkrans var som väntade Mathias Strandberg som skrev sin avhandling om skånska dialekter.

– Det är tre år sedan men jag har inte haft möjlighet att delta vid en promotionshögtid tidigare. Men nu blir det av, och mina söner Samuel och August ser lika mycket fram emot det som jag, sade Mathias Strandberg.

<p>Vårpromotionen 2017</p>

Vid vårpromotionen promoveras årets jubeldoktorer, dvs de som promoverades vid Uppsala universitet för femtio år sedan, tillsammans med nydisputerade.

130 disputerade från åtta fakulteter promoverades onsdagen 24 maj och fick sina diplom och doktorshatt respektive lagerkrans.

En första kanonsalut ljöd från Slottsbacken redan klockan sju på morgonen, och en timme senare ringde domkyrkans stora klocka.

Vårpromotionen 2016 och promotionen i januari hölls i domkyrkan då universitetshuset renoverades, onsdagens promotionshögtid hölls åter i universitetets aula.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille