Högt kolesterol risk även för de äldsta

De flesta riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom avtar i betydelse när man blir äldre. Men det finns undantag. Även för de äldsta är högt kolesterol en riskfaktor för hjärtinfarkt och fetma en riskfaktor för hjärtsvikt.

10 januari 2018 06:00

Det visar nya resultat från den så kallade Ulsam-studien i Uppsala, som publiceras i facktidskriften Journal of the American Heart Association, JAHA.

– Våra resultat ifrågasätter rutinen bland vissa läkare att sluta skriva ut kolesterolsänkande så kallade statinläkemedel till äldre patienter med förhöjda kolesterolvärden. Äldre bör få samma behandling som yngre, vilket även Läkemedelsverket har rekommenderat, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Ulsamstudien startade har under mer än 40 års tid med upprepade omfattande hälsoundersökning följt upp en från början drygt 2 300 stor grupp män i Uppsala från 50-årsålddern och framåt. .

– Få andra hälsostudier i världen har så lång uppföljningstid som vår. Det har gett oss unika möjligheter att ta reda på om och hur sådana välkända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som till exempel högt blodtryck, höga BMI-värden, rökning, höga kolesterolvärden och högt blodsockernivåer förändras över tid hos män när de blir äldre, säger Lars Lind.

I studien har forskarna undersökt sambanden mellan riskfaktorerna och tre hjärt-kärlsjukdomar: hjärtinfarkt, hjärninfarkt – som är den vanligaste formen av stroke – och hjärtsvikt.

I linje med några tidigare studier med betydligt kortare uppföljningstid visar uppföljningen av Ulsam-männen att de flesta riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom minskar i betydelse med stigande ålder.

– Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En är att de som från början var allra känsligast för högt blodtryck, rökning och andra traditionella riskfaktorer inte finns med i senare uppföljningar eftersom de redan insjuknat eller dött, säger Lars Lind.

Men det finns alltså undantag, visar den avancerade statistiska analys av mer än 40 års data som statistikern Erik Lampa har gjort.

– Viktigaste fyndet enligt min mening är att förhöjda nivåer i blodet av det så kallade onda kolesterolet, LDL, fortsatte att vara en vara en väl så viktig riskfaktor när männen var i 80-årsåldern som den hade varit flera årtionden tidigare. Dessutom fann vi att fetma även högt upp i åldrarna påtagligt ökade risken för hjärtsvikt, säger Lars Lind.

Bör äldre överviktiga män försöka att gå ner i vikt?

– Det viktigaste när det gäller fetma är att förhindra den viktuppgånmg som är så vanlig i den tidiga medelåldern, säger Lars Lind.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross