Historisk spårsatsning ska lösa Uppsalas problem

Nu är förhandlingarna om fyrspår mellan Stockholm och Uppsala klara. Hela utbyggnaden ska stå färdig till år 2033. Det ökar tågkapaciteten och möjliggör en kraftig utbyggnad av Uppsala.

11 december 2017 16:51

Planerna presenterades vid en presskonferens i Bergsbrunna på måndagen.

– Det är en historisk satsning efter långa förhandlingar med staten. De har varit möjliga genom ett brett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och en rad andra aktörer, sade regionrådet Börje Wennberg (S) vid pressträffen.

Parterna har kommit överens med regeringens särskilda förhandlare Johan Edstav (MP) om att staten ska bygga ut ostkustbanan från dagens två till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Det hela ska ske i två etapper. År 2029 ska fyrspåret vara klart från Uppsala till Bergsbrunna inklusive ett nytt tågstopp där. Fyra spår till Stockholms länsgräns ska stå klart för att anslutas till befintligt fyrspår mot Stockholm år 2033 Staten förväntas dessutom finansiera hälften av kostnaden för en spårvagnslinje mellan Bergsbrunna och Gottsunda.

Som motprestation förbinder sig Uppsala kommun att bygga totalt 33 000 nya bostäder i södra Uppsala - Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna.

Kommunalrådet Marlene Burwick (S) poängterade att fyrspåret och det nya stationsläget i Bergsbrunna är viktigt för Uppsalas fortsatta expansion.

– Avtalet med regeringen visat att Uppsala är ett av de mest dynamiska områdena i landet. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm och ett nytt tågstopp i Bergsbrunna är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta Uppsalas expansion och klara kapaciteten vid Resecentrum, säger hon.

Järnvägssatsningen, som helt finansieras av staten, innebär att en flaskhals i tågsystemet på Ostkustbanan byggs bort. Fler tåg får plats på sträckan och risken för förseningar och tågstopp som drabbar resenärerna i dag minskar.

En viktig del i uppgörelsen är kollektivtrafikkopplingen mellan Bergsbrunna och Gottsunda. Den blir nödvändig för de pendlare som ska bo i de nya bostäderna. Enligt det avtal som skrivits mellan statens förhandlare Johan Edstav (MP) och Uppsala kommun så ska staten gå in med 900 miljoner kronor för att finansiera hälften av investeringen som också innefattar en bro för spårvagnar över Årike Fyris. Men staten har inte sagt ja till det ännu.

– Jag kommer att föreslå att staten reservera medel för det, säger Johan Edstav.

Innebär det att regeringen kan komma att säga nej?

– Jag har goda förhoppningar om att regeringen kommer att säga ja, säger Johan Edstav diplomatiskt.

Enligt avtalet ska bron som byggs över naturreservatet Årike Fyris bara vara för spårtrafik, inte bilar.

Presentationen innehöll också planer för en spårvagnslinje från Gottsunda genom Ulleråker, BMC och Akademiska sjukhuset med ändstation vid Resecentrum, det så kallade Kunskapsspåret. Den beräknas kosta 2,2 miljarder kronor, pengar som Uppsala kommun inte har idag.

– Ultunalänken blir en del av Kunskapsspåret och den behövs för att klara kollektivtrafiken från Södra stan in mot centrum. Vi räknar med att kunna söka pengar till den från det så kallade stadsmiljöavtalet. Investeringarna kommer också att höja värdena i hela området och då ökar de avgifter kommunen kan ta ut för marken, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Trafiken ska Region Uppsala stå för och Börje Wennberg lovade att planeringen för det ska starta.

Bergsbrunna som ort kommer att växa betydligt med det nya avtalet. Tillväxten ska dock inte ske på åkermark utan i skogsterrängen ovanför.

– Staten har krävt att odlingsmark så långt som möjligt inte ska bebyggas, säger Erik Pelling.

En ny trafikplats byggs vid E4 med anslutning till Bergbrunna nya station.

<p>Så ser tidtabellen ut</p>

13 december 2017: Beslut tas i Uppsala kommunstyrelse.

19 december 2017: Politikerna i Regionstyrelsen tar beslut.

31 december 2017: Utredarens förslag lämnas till regeringen.

29 januari 2018: Kommunfullmäktige tar beslut.

14 februari 2018: Regionfullmäktige tar beslut.

30 april 2018: Senaste datum då regeringen och samtliga parter ska ta vara klar med en detaljerad överenskommelsen om ekonomi, tidplan organisation etc.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!