Hårda straffet för fusk på högskoleprovet: fängelse

Böter eller till och med fängelse. Det väntar personer som blir påkomna med att använda otillåtna hjälpmedel på höstens högskoleprov.

31 augusti 2016 13:47

Att fuska på sitt högskoleprov har för de flesta alltid varit otänkbart. Men efter nästan varje provtillfälle har medier kunnat rapportera om personer som använt sig av otillåtna hjälpmedel för att nå ett bättre resultat. Straffet för en fuskande provskrivare har heller inte varit anmärkningsvärt, då det inte kunnat rubriceras som ett brott. Det enda som inträffat när fusk har uppdagats är att personens provresultat har underkänts. Nu blir det dock ändring på det. Den som fuskar på det kommande högskoleprovet i slutet av oktober riskerar att straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader.

– Tack vare ändringar i högskoleförordningen har reglerna kunnat skärpas. Alla som gör provet måste försäkra på heder och samvete att de inte använder sig av några otillåtna hjälpmedel, vilket gör att ett fusk blir straffbart, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).

En annan skärpning som kommer att införas från och med det stundande högskoleprovet är att en person som upptäcks med att fuska inte kommer att få möjlighet att skriva provet igen under två års tid. Tidigare har personen fått genomföra provet direkt vid nästkommande omgång.

– Även det här har blivit möjligt genom att regeringen har gjort ändringar i förordningen. Om en polisanmälan görs och ett fusk konstateras får personen helt enkelt inte göra provet igen på fyra omgångar, säger Tuula Kuosmanen.

De skärpta reglerna gör det dock inte enklare för UHR att upptäcka fusk. I våras gjorde myndigheten därför en skrivelse till regeringen där de listade åtgärder som skulle underlätta i arbetet. Bland annat vill man se över möjligheten att införa sekretesskydd för den som tipsar om fusk och genomföra kroppsvisitation vid misstankar om fusk.

– I dag är det fortfarande så att det är provvakten som ska övervaka att inget fusk förekommer. Dessutom genomför vi analyser av resultaten om det förekommer misstankar, säger Tuula Kuosmanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Albin Wiman