Som tidningen tidigare rapporterat påstår kommunen att Markona genom överfakturering begärt 770 000 kronor mer än företaget har rätt till. Det ska gälla arbeten vid bland annat Stadshuset i Uppsala.

Hur har då den påstådda överdebiteringen uppdagats? Kommunens gatuchef Michael Eriksson skriver i mejl till UNT att man först stämde av dagböcker för olika projekt där arbetsstyrkan med mera framgick.

Därefter ska kommunen ha begärt att Markona visade upp de följesedlar som företaget fått in från sina underentreprenörer. Enligt Michael Eriksson har Markona förbundit sig att överlämna dessa handlingar på begäran av kommunen.

Artikelbild

| Uppgifter som Markona lämnat vid en upphandling stämmer inte, enligt Uppsala kommun. Företaget går därför miste om ett kontrakt värt cirka 80 miljoner kronor.

När Markona inte inkom med handlingarna kontaktade kommunen underentreprenörerna och fick på så sätt tillgång till följesedlar och annat faktureringsunderlag.

"Då kunde vi se att Markona överfakturerat", hävdar Michael Eriksson.

Markonas vd Maria Andersson har tidigare betecknat kommunens påståenden om överfakturering som grundlösa. Hon anser att kommunen gjort så otydliga beställningar att det varit oklart vad som ingått i uppdragen och att hela saken beror på missförstånd.

För ett år sedan hävde kommunen ett avtal med Markona efter anklagelser om ytterligare ett par fall av överdebitering. Den gången handlade det dock enbart om några tusenlappar. Markona tillbakavisar även i detta fall påståendena och har svarat med ett skadeståndskrav på 2,9 miljoner kronor för att man förlorat det hävda avtalet.

Vidare begär kommunen viten på 70 000 kronor från Markona för oenigheter kring markarbeten vid Danmarks förskola. Markona anser också här att kommunen bär ansvar för att det gått fel.