UNT har tagit del av ett dokument där partiledningen för SD uppmanas att utesluta Simon Alm ur partiet. Dokumentet ska ha skickats i slutet av 2017. Bakom det står en gruppering runt Joakim Larsson, kommunpolitiker i Tierp, enligt flera källor.

Som motiv för att utesluta Simon Alm anges tretton punkter där kritikerna anser att han agerat "partiskadligt" och begått brott mot partiets regler och stadgar. Exemplen kommer från flera kommuner i länet.

SD:s rikskansli meddelar att man mottagit ett personärende mot Simon Alm, men uppger att man inte gått vidare med formell utredning.

Läs mer: Maktkamp inom SD Uppland

Bland annat anklagas Simon Alm för att tillfälligt ha mantalsskrivit sex partimedlemmar på en fastighet han ägde i Örbyhus inför årsmötet i kommunföreningen i Tierp 2016. "Spökskrivningarna", som de kallas i dokumentet, skulle göra att personer som egentligen inte bodde i Tierp fick rösträtt och kunde delta i en omröstning till fördel för Simon Alm och dåvarande ledningen i Uppland.

Ordförande i Uppland vid den här tiden var Pavel Gamov. Han uppger nu att det var han som var drivande i manövern att tillfälligt skriva medemmar i Tierp, något som gjordes för att säkerställa inflytandet över Tierps kommunförening där en hård konflikt pågick.

– Det var min idé och jag genomförde det. Men så klart kände Simon till det, vi diskuterade det tillsammans och han ägde fastigheten. Så han har också ett ansvar förstås.

Hur ser du på det här i dag?

–  Det var väldigt onödigt, och ingen metod man ska använda. Jag känner inte till att det här hänt inom SD någon annanstans i Sverige.

Men planen kom till partiledningens kännedom och gick då i stöpet. Efter en markering till Pavel Gamov från partisekreterare Richard Jomshof kort inför omröstningen, skrevs alla utom en person tillbaka på sina gamla adresser i andra kommuner.

Skrivelsen till partiledningen med kritik mot Simon Alm är långt ifrån det enda ärendet om missförhållanden i Uppland hos SD centralt. Det vittnar flera källor om.

– Det har varit ett skyttegravskrig där det skjutits från båda sidor i flera år. Flera kupper mot distriktsledningen har iscensatts från kretsen runt Joakim Larsson i Tierp, säger Pavel Gamov.

Simon Alm har avböjt att svara på frågor om den kritik som riktas mot honom. Men kort efter att UNT i förra veckan bad om en intervju lades ett pressmeddelande upp på SD Upplands hemsida som berör kritiken och UNT:s artiklar.

Ledningen skriver bland annat: "Tyvärr finns alltid några få som vill annorlunda" och påstår att "olämpliga medlemmar utan förtroende, uteslutna och media" nu "krokar arm" för att ge en negativ bild av SD Uppland. Vidare anklagas UNT för att bedriva en uppringningskampanj och göra sitt yttersta för att lägga fram en negativ bild.

Ett av SD:s viktigaste interna dokument är partiets kommunikationsplan. Där beskrivs hur partimedlemmarna förväntas kommunicera med bland andra kritiker och medier. När det gäller journalister framhålls att "dessa också är människor, precis som vi" och att de ska bemötas med respekt och ödmjukhet, och att man ska svara frågor. Detsamma sägs om kommunikationen med partiets kritiker. En formulering i planen lyder: "Känner man sig illa behandlad så svarar vi med att behandla dem som vi själva vill bli behandlade. Vi har inte konflikter med media".

Enligt uppgift till UNT har SD:s riksorganisation nu fått frågan av SD medlemmar från Uppland om inte pressmeddelande bryter mot kommunikationsplanen.

Läs mer: "Simon Alm inte mogen sin uppgift"

Enligt Pavel Gamov, som bland annat suttit i partistyrelsen, har SD generellt ett problematiskt förhållande till granskande instanser som myndigheter och framförallt medier.

– Det värsta man kan göra är att gå till media. Det finns en enorm rädsla och skräck, och media är den största fienden, säger han.

Pressmeddelandet är underskrivet av SD Uppland och avslutas med att ordförandena i alla Upplands kommuner utom en ställer sig bakom nuvarande distriktsledning.

Den som saknas är Fredrik Andersson i Tierp. Han är förtegen om varför.

– Det är ju uppenbart att inte vi står med. Mer vill jag inte kommentera externt, säger han.

Bland namnen som i pressmeddelandet uttalar stöd för distriktsledningen finns flera som däremd uttalar stöd till sig själva. De sitter nämligen redan i distriktsstyrelsen. Bland dem finns Simon Alm och David Perez från Uppsala, och Gunnar Larsson från Knivsta.