Här planeras för 450 nya bostäder

Förslag till detaljplan ska möjliggöra bygget av 450 nya studentlägenheter i Uppsala.

23 mars 2018 10:02

Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Rackarberget. Planen möjliggör nyproduktion av 450 studentlägenheter.

– Bristen på studentbostäder är ett samhällsproblem som vi måste bygga bort. Rackarberget ligger centralt och det passar utmärkt att utveckla området med fler studentlägenheter, ny förskola, butiker och restauranger, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

UNT har tidigare skrivit om planerna som innebär stora förändringar i bostadsområdet som till stor del består av studentlägenheter som byggdes mellan 1960 och 1964.

För att få plats med nya studentlägenheter, som ska rymmas i tio nya bostadshus, är det tänkt att vissa gamla byggnader ska rivas. Vissa förskolor i centrala Rackarberget ska ersättas med nya lokaler i bottenplan i ett av de planerade husen. En ny skolgård ska anläggas i anslutning till förskolan, enligt kommunen.

Den äldsta förskolebyggnaden, som är ritad av arkitekten Bruno Mathsson, vill Uppsala kommun bevara.

En annan stor förändring är att S:t Johannesgatan föreslås få en ny in- och utfart som ska anslutas till en den inre kvartersgatan. "Några av de hus som planeras kommer att uppföras på mark som i dag är bostadsgård, men med de förändringar som föreslås kommer den öppna parken mitt i området bli större än i dag", skriver kommunen. Byggstarten är beräknad att ske under 2018. Men först måste kommunstyrelsen godkänna detaljplanen.

Kristdemokraterna i byggnadsnämnden reserverade sig mot delar av beslutet och vill att planerade nya punkthus närmast Ekonomikumparken stryks ur förslaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!