Här har köerna blivit kortare

Tillgängligheten på länets vårdcentraler varierar stort. Generellt har väntetiderna ökat, men på vissa vårdcentraler har man förbättrat tillgängligheten sedan valet 2014.

19 september 2017 09:00

LÄS MER: Alla artiklar i serien "Ett år kvar till valet"

Enligt nationella vårdgarantin ska alla få ett läkarbesök på vårdcentralen inom en vecka. Inom de offentligt drivna vårdcentralerna i Uppsala län har andelen som inte får det ökat från 9 till 20 procent sedan 2014. På de privatdrivna vårdcentralerna har samma siffra tvärtom minskat, från 10 till 8 procent.

Aros läkarmottagning i Uppsala är en av de vårdcentraler som förbättrat sin tillgänglighet mest, enligt Sveriges kommuner och landstings siffror. På våren 2014 fick 79 procent av alla patienter komma på ett läkarbesök inom en vecka. Siffran för våren 2017 är 95 procent.

– Vi har tillsammans, hela teamet, arbetat för att ge patienterna bäst service och bemötande från första samtal till första besök, säger Merri Subasic, biträdande verksamhetschef på Aros läkarmottagning.

De senaste åren har man gjort flera förändringar som Merri Subasic tror är anledningen till att siffrorna förbättras. Man har satsat på kommunikation, mer fortbildning och vidareutbildning för personalen samt rekryterat. I dag har man fler anställda läkare, distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor jämfört med för tre år sedan.

– För att tillmötesgå patienternas behov ser vi till att öka dialogen mellan patienterna och oss som vårdgivare. Att möta dagens krav och behov är inte enkelt. Vi måste arbeta tillsammans för bra tillgänglighet, korta väntetider och för att vara en vårdcentral som kan erbjuda allt, säger Merri Subasic.

Man är i ständig dialog med Region Uppsala för att få till bra samverkan, men det är inte helt lätt.

– Det är inte ett enkelt arbete, varken organisatoriskt eller ekonomiskt, men utifrån de förutsättningar som finns försöker vi göra det bästa. Vi finns trots allt här för patienternas skull och det är något man inte får glömma bort, säger Merri Subasic.

Tittar man på de vårdcentraler där tillgängligheten försämrats mest sedan valet sticker Årsta vårdcentral ut. På våren 2014 uppfyllde man vårdgarantin till 86 procent och på våren 2017 till 52 procent.

– Att vi inte uppfyller vårdgarantin beror på flera olika saker. Vi har fått ett ökat antal listade patienter i förhållande till vår bemanning. Tyvärr har vi också en del vakanta tjänster. Vi gör vårt bästa för att rekrytera men tyvärr är vi inte riktigt i mål ännu, säger Katarina Dahlgren, verksamhetschef på Årsta vårdcentral.

Man har den senaste tiden minskat antalet vakanta tjänster, förbättrat schemaläggningen och förstärkt bemanningen när trycket är som störst.

– Åtgärderna har lett till att vi har förbättrat vår tillgänglighet, men vi är inte i mål, säger Katarina Dahlgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg