Här är Sveriges bästa förskola

– För att vi har de bästa fröknarna. Så förklarar ett av barnen på Bälingeby förskola att man just fått delad högsta poäng bland alla förskolor som granskades i landet detta läsår.

6 oktober 2014 09:55

När UNT besöker Bälingeby förskola är både barn och medarbetare engagerade i en lek där barnen får bära vatten längs rummet, först i dunkar på huvudet och sedan i hinkar med ok. Det kräver både balans och koncentration. Det är tydligt att det inte är första gången, knappt en droppe vatten hamnar på golvet. Leken ingår i en större berättelse som barnen själva är med och skapar, om en kvinna som hette Brita och en gång bodde på en öde tomt i området kring förskolan. Projektet är ett exempel på hur förskolan arbetar med demokrati och hur barnen själva är med och skapar sin dag. Det är ett arbetssätt som resulterat i delad högsta poäng av alla förskolor som granskades genom mätsystemet Qualis i landet.

– Vi har en gemensam pedagogisk idé som bygger på tanken om delaktighet och inflytande på alla nivåer. Föräldrar, barn och medarbetare har alla möjlighet att påverka. Vi har en verksamhet som är i ständig rörelse där alla kan utvecklas, berättar förskolechef Elisabeth Ståhl.

Katarina Forssell-Ahl är förskollärare och utvecklingsgruppsledare. Hon understryker att det inte är ett pris som förskolan har fått, utan en utmärkelse: "årets Qualis-förskola ". Men det bryr sig barnen mindre om. För dem är det ett pris man fått.

– Vi är den bästa förskolan, ropar en av dem.

Qualis är ett verktyg som används av Uppsala kommun för att utvärdera kvaliteten på de kommunala förskolorna. Utmärkelsen delas ut under onsdagen på UKK men den har redan firats med en stor fest på förskolan. I granskningen ingick både föräldrar barn och medarbetare.

– Barnen har varit med under hela processen. Vi har många föräldrar som har berättat hur deras barn pratat om utmärkelsen hemma, säger Katarina Forssell-Ahl.

När leken är över får barnen dokumentera den genom att sätta sig och rita. Och just dokumentationen är någonting som återkommer i arbetet. Förskolan arbetar med ”pedagogisk dokumentation”. Det kan göras med video, foto eller genom att någon tar anteckningar. Dessa dokumentationer används sedan som underlag för reflektion i olika forum där man tillsammans tänker kring hur verksamheten kan utvecklas vidare.

– Förr i tiden utvärderade man terminsvis eller till och med årsvis. Då var det svårt att göra en egentlig reflektion över vad som hade hänt, säger Anneli Larsson som är biträdande förskolechef.

Uppsalas kommuns förskolor ligger över rikssnittet. Skyttorps förskola, som ingår i samma enhet som Bälingeby, var till exempel bara två poäng efter i samma mätning.

– Det är viktigt att kunna visa att vi har en hög kvalitet på Uppsalas kommunala förskolor. Vi är stolta över det arbete vi gör varje dag, säger Elisabeth Ståhl.

– Det är kul att gå till jobbet när man arbetar med ett utforskande arbetssätt. Man vet aldrig hur dagen kommer att se ut på morgonen, säger Mimmi Örberg , som är pedagogisk utvecklare.

Det pratas ofta om problem i samband med förskolan. Finns det då någon nyckel till att Bälingeby lyckats så bra som andra kan ta med sig?

– Tyvärr kan jag inte ge något enkelt svar. Men när vi startade var vi noga med att formulera en samsyn kring vilken förskola barnen har rätt att möta. Att alla utifrån läroplansuppdraget har en pedagogisk medvetenhet och vet vad som förväntas av en. Att de kan påverka arbetet, säger Elisabeth Ståhl.

fredrik.nygren@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Nygren