Hanna anställde valarbetare under minimilön

Kort före valet anställde Stefan Hanna, C, flera politiska sekreterare till en lön under den fastslagna minimigränsen. Nu ändras reglerna. "Det har funnits vildvuxna tolkningar", säger Erik Pelling, S.

7 oktober 2018 10:00

En politisk sekreterare är något av kommunalrådets högra hand i den politiska vardagen. Villkoren för dem är reglerade i beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I det regelverket har det funnits en möjlighet att spara resurser under mandatperioden för att i stället anställa fler sekreterare under valåret.

UNT har gått igenom partiernas anställningar av politiska sekreterare under valåret 2018. Genomgången visar att alla partier utom SD och M hade tillfälligt anställda politiska sekreterare. Exempelvis har Centerpartiet haft sex tillfälligt anställda. Den första av dem anställdes i april och de tre sista första augusti. Alla anställningar upphörde direkt efter valet. Samtliga sex har haft en månadslön som ligger en bra bit under den minimilön som kommunen beslutat om på drygt 25 000 kronor i månaden. De tre personer som anställdes i augusti fick en månadslön på 19 375 kronor.

Den enda övriga anställde med lön under miniminivån finns i Kristdemokraterna.

Stefan Hanna tycker inte att det finns något tveksamt över de anställningar han gjorde av flera personer kort tid före valet, med en lön under miniminivån.

– Lönenivån gäller ordinarie, inte de tillfälliga med begränsade uppdrag i valrörelsen. Inom Centerpartiet tror vi på fri avtalsrätt och överenskommelser mellan olika parter och anställningsvillkoren är något som de har accepterat. Det var inget tvång att ta de här tjänsterna, säger han.

I slutet av augusti tog kommunstyrelsen beslut om ett stramare regelverk runt de politiska sekreterarna för nästa mandatperiod. Enligt Erik Pelling visade flera partiers anställningar i årets valrörelse att systemet behövde styras upp.

– Det har funnits vildvuxna och yviga tolkningar, som inte varit okej. Nu är grundtanken att varje kommunalråd får ha en politisk sekreterare och att heltid ska vara norm. Men en viss flexibilitet inför valet kommer fortfarande finnas, för det behövs. Då är det ett helt annat tryck på kommunalråden, säger Erik Pelling.

Stefan Hanna är kritisk mot det stramare regelverket.

– Det är helt fel. Det borde vara upp till respektive kommunalråd att styra över befintliga ramar för stödpersonal. Nu får man inte längre ha fler än två sekreterare, och vill du anställa en påläggskalv, kanske en politisk engagerad student, är incitamenten för att undvika löneinflation låga. Det är löjligt och slöseri med skattepengar.

Även i fortsättningen ska det finnas ett spann där månadslönen ska ligga, från 47 000 kr som mest till 25 000 kronor som minst. Erik Pelling tycker att löneregeln är nödvändig.

– Systemet med politiska sekreterare ger proffsigare kommunalråd. I Sveriges fjärde största kommun ska vi kunna förvänta oss en viss nivå på dem, med relevant bakgrund och utbildning. Därför behövs en undre gräns för lönen, säger Erik Pelling.

Så säger de nya reglerna

I kommunstyrelsens beslut om anställning av politiska sekreterare under kommande mandatperiod står:

"Under mandatperioden får överskott från partiernas utnyttjande av resursen föras över till kommande budgetår. Det årliga överskottet får högst uppgå till 20 procent av den årliga resursen. Överskott kan ackumuleras mellan åren fram till mandatperiodens slut. Dock får överskottet endast användas till ytterligare en heltidstjänst per parti."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa