Han vill bota pedofiler

Specialistläkaren Christoffer Rahm har sett hur såväl barnaförövare som offer lider. Därför driver han nu en världsunik studie om kemisk kastrering av pedofiler.

10 januari 2017 19:00

Varför har du valt att forska om just det här?

– Jag är psykiatriker och när jag har tjänstgjort inom ungdomspsykiatrin har jag mött offer för sexuella övergrepp och sett vilket lidande och terror de måste dras med. Det är ett trauma man inte kan göra ogjort. Sedan har jag också tjänstgjort på enheter där jag träffar människor som fantiserat om att begå eller som faktiskt har begått övergrepp och sett att även de lider mycket.

Vad är syftet med studien?

– Syftet med hela projektet att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Hur går den till?

– 60 män med pedofili ingår i studien och det är personer som frivilligt har anmält sig. Hälften av dem får ett läkemedel som sänker testosteronnivån i hela kroppen inklusive hjärnan. Andra hälften får placebo. Genom att sänka testosteronnivån hoppas vi minska flera riskfaktorer för att begå övergrepp som hypersexualitet, låg impulskontroll och minskad empatisk förmåga.

Kemisk kastrering är väl något man forskat på tidigare - varför skulle just denna studie lyckas bättre?

– Faktiskt är det så att man inte forskat nästan alls på denna behandlingsmetod tidigare, trots att den är så omtalad. Det finns ingen studie av hög kvalitet. I den här studien testar vi ett nytt lovande läkemedel, med en ny akut verkande verkningsmekanism, och tillämpar den bäst tänkbara studiedesignen. Dessutom inkluderar vi studiepersoner som inte dömts för övergrepp mot barn. I tidigare studier har de som medverkat rekryterats från rättspsykiatrin eller kriminalvården och då genomgår de andra behandlingar samtidigt. Nu kan vi studera effekterna mer oberoende.

Varför har ni bara män med i studien?

– Läkemedlet som vi använder agerar inte mot det kvinnliga hormonet.

Föds man till pedofil?

– Det är en intressant frågeställning. Det pågår ett skifte i synsätt nämligen. Tidigare har man haft en bild av att personer som själva utsatts för sexuella övergrepp lider av ett slags upprepningstvång.

Men ett antal hjärnavbildningsstudier som gjorts i andra länder visar att det är något som finns med redan från att man är ett foster.

Hur vanligt är pedofili?

– Svårt att säga exakt, men enligt olika befolkningsstudier rör det sig om uppskattningsvis 3-5 procent av befolkningen som har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. Det är vanligare än många tror.

När har de personer du mött insett att de är pedofiler?

– De flesta som upptäcker sin pedofili gör det i mitten av tonåren, alltså samma ålder som andra upptäcker sina tändningsmönster.

Hur mår de här människorna?

– Många mår väldigt dåligt och vill ha hjälp. Det är ju därför de har tagit kontakt med oss.

Med förövaren i fickan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!