Han ska bädda för syskonförtur

En statlig utredning ska bland annat lämna förslag om hur syskonförtur ska skrivas in i skollagen. Men tidigast till skolvalet 2021 kan nya regler vara på plats.

28 mars 2019 07:00

Björn Åstrand, universitetslektor vid Umeå universitet, ansvarar för utredningen som ska lämna sina förslag senast den 30 mars nästa år. Huvudsyftet för utredningen är att lämna förslag för att minska skolsegregationen och åstadkomma en bättre social blandning av eleverna på olika skolor, men också förbättra resursfördelningen mellan skolorna. Men i uppdraget finns också en skrivning att man ska möjliggöra för kommunerna att använda syskonförtur vid antagningen.

Björn Åstrand säger att utredningen kom i gång sent i höstas, vilket innebär att han inte hunnit särskilt långt i arbetet.

– Grundfrågan handlar om huruvida skolan ska förstärka ojämlikheten i samhället eller motverka den. En likvärdig skola ska ge alla elever lika goda möjligheter att lyckas, säger han.

Enligt en rapport från Skolverket har den socioekonomiska bakgrunden fått större betydelse för skolresultatet under 2000-talet. Alla elever gynnas betygsmässigt av att gå i en skola där många elever har föräldrar med hög utbildning och höga inkomster. De elever som har föräldrar med låg utbildning och lägre inkomster påverkas mest av skolans sammansättning.

Enligt Björn Åstrand befinner sig utredningen än så länge i en fas av informationsinhämtning. Han bedömer att hösten kommer att användas till att mejsla fram konkreta förslag.

Efter att utredningen är färdig ska den skickas ut på remiss. Och beroende på hur förslagen prioriteras av regeringen kan en förändrad skollag vara på plats tidigast till skolvalet 2021 eller 2022.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer