UNT berättade tidigare i år om hård kritik mot en rekrytering till Uppsala universitets centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, som grundades efter beslut av rektor Eva Åkesson. Vetenskapliga ledare för centrumet är professorerna Mattias Gardell och Irene Molina.

Bland annat väckte mejl från de två sakkunniga vid tillsättningen frågor om rekryteringen var riggad. En av de sökande som nobbades i rekryteringen, Tobias Hübinette, överklagade tillsättningen till högskolans överklagandenämnd. Nu undanröjer nämnden Uppsala universitets beslut att anställa en viss forskare. Ärendet ska nu återgå till Uppsala universitet för förnyad handläggning.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning ska de sakkunniga, var för sig och självständigt, redovisa skickligheten hos de sökande, ange en rangordning mellan dem och motivera sitt val. Men mejl som skickats de sakkunniga emellan visar att de inte gjort självständiga bedömningar av kandidaterna och därmed brutit mot bestämmelserna, slår nämnden fast. Nämndens beslut att undanröja universitetets anställning går inte att överklaga.

UNT har tagit del av mejlkonversationen. I ett mejl skriver exempelvis den ena sakkunnige, en professor vid Karlstad universitet, till sin kollega, professor vid Lunds universitet: "Vi får 'skilja oss' i vår rankning - det ser inte bra ut om vi lämnar exakt samma tror jag".

I ett senare mejl motiverar en av dem sitt val av sin näst bästa kandidat med att "det blir stabilt ifall lärarförslagsnämnden inte accepterar vår första kandidat". I ytterligare ett mejl frågar den ene vad den andra tycker om rangordningen hen tänker sig.

Tobias Hübinette, till vardags forskare på Karlstads universitet, lyfte i överklagandet även frågan om jävsförhållanden mellan de sakkunniga och sökande, bland annat den som fått tjänsten. Men i och med att anställningsbeslutet nu undanröjs på grund av brister i de sakkunnigas bedömning, har jävsfrågan inte prövats av nämnden.

Tobias Hübinette säger att han blev glad och överraskad över beslutet.

– I bästa fall leder det här till att Uppsala universitet gör om och gör rätt. För det är vad nämndens beslut betyder. Men det finns också komplikationer i och med att en person sedan flera månader redan börjat arbeta på tjänsten.

Enligt honom finns exempel på högskolor som inte hörsammat nämndens beslut.

– Det är så stort och dyrt med sådan här rekryteringar, med arvoderade sakkunniga. Uppsala universitet har investerat mycket pengar och prestige i det här, säger han och påpekar att de yttranden som universitetet skickat in till överklagandenämnden är undertecknade av rektor Eva Åkesson.

Ordförande i rekryteringsgruppen var Mattias Martinson, dekan för teologiska fakulteten.

– Vi fick beslutet i vår hand just innan helgen och håller nu på att titta på vad det betyder. Det kan vara frustrerande att jag inte kan svara nu, men det måste få ta sin tid. Jag kommer att samla rekryteringsgruppen igen, säger han.

Enligt beslutet undanröjs den anställning ni gjort. Kan den forskare som fick tjänsten nu arbeta kvar?

– Vi vet inte vad det här innebär än. Men forskaren jobbar givetvis kvar nu. Det här är komplicerat och vi får nu orientera oss och utreda konsekvenserna när vi ses i rekryteringsgruppen. Klart är att vi ska ta tillbaka handläggningen av ärendet, och det gör vi nu när vi ses.

Tror du att det här beslutet kan få konsekvenser för hur rekryteringar görs inom högskolan?

– Det är inte ovanligt att tillsättningar överklagas. Men uppmärksamheten ärendet har fått kan göra att det blir svårare att få sakkunniga att ställa upp, om det nu blir praxis att sakkunnigas mejl gås igenom. Den lokala anställningsordningen vid Uppsala universitet skulle också kunna komma att ändras så att sakkunniga tillåts att föra en dialog under sitt arbete. Så ser det ut på andra högskolor. Men det är ingen fråga jag äger.

Tobias Hübinette hoppas att utslaget ska bli en tankeställare för hela Högskolesverige.

– Det finns en utbredd nepotism, trots att universitetsvärlden ska vara meritbaserad, säger han.