Grönsaker förlänger livet

Personer som dagligen konsumerar mycket frukt och grönsaker lever flera år längre än kvinnor och män som sällan eller aldrig äter sådana livsmedel.

6 juli 2013 07:00

Det framgår av en studie bland nära 72 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län, som publiceras på nätet i facktidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

– Våra resultat ger ytterligare stöd för Livsmedelsverkets rekommendation att äta mycket frukt och grönsaker fördelat på fem portioner per dag, säger forskaren Susanna Larsson vid Enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Kvinnorna och männen i studien besvarade i slutet av 1990-talet en stor hälsoenkät, bland annat 96 frågor om sina mat- och dryckesvanor. Alla var i stort sett friska när de besvarade enkäten, men under de upp till 13 år som de följts upp sedan dess avled drygt 11 000 av dem i någon sjukdom.

När forskarna närmare analyserade vilka som hade avlidit fann de att dödligheten varit lägst bland deltagarna som brukade äta frukt och grönsaker fem gånger per dag och högst bland deltagarna som sällan eller aldrig åt sådana livsmedel.

– Däremot såg vi ingen ytterligare positiv effekt på överlevnaden av att äta ännu mer frukt och grönt, snarare tvärtom. När det gäller möjligheten att maximera sina överlevnadschanser verkar alltså fem portioner frukt och grönt per dag vara det optimala, säger Susanna Larsson.

Alla ska vi förstås dö någon gång, men enligt forskarnas analys kan de som äter mycket frukt och grönt räkna med att leva i genomsnitt hela tre år längre än de som undviker sådana livsmedel.

De beräknar också att livet förkortas med 19 månader för dem som aldrig äter frukt jämfört med för dem som äter åtminstone någon frukt varje dag. Motsvarande beräkning för grönsaker visar att tre portioner grönsaker per dag förlänger livet med 32 månader jämfört med inga grönsaker alls.

En studie som denna, i vilken deltagarna själva valt sina matvanor, kan inte bevisa att sambandet mellan hög konsumtion av frukt och grönt och sänkt dödlighet är ett orsakssamband.

– Sambandet verkar dock inte kunna förklaras av att frukt- och grönsaksätarna i andra avseenden skulle ha en mycket sundare livsstil, till exempel när det gäller rök-, alkohol- och motionsvanor, än de som ratar sådana livsmedel, säger Susanna Larsson.

Olika frukter och grönsaker innehåller mycket olika halter av viktiga vitaminer och mineraler, och så kallade antioxidanter som kroppen behöver för att må bra. Den nya studien har dock inte analyserat effekten av enskilda frukter eller grönsaker på överlevnaden.

– Det bästa rådet är förmodligen att äta varierat av många olika frukter och grönsaker, säger Susanna Larsson.


Livsmedelsverkets rekommenderar att vuxna och barn över tio år äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo. Enligt Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät förra året äter dock bara nio procent av svenskarna så mycket frukt och grönt.
Ett halvt kilo frukt och grönt ger totalt cirka 250 kilokalorier vilket motsvarar cirka 10 procent av det dagliga energibehovet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross