Gravida kantnålshanar blir inga mjukispappor

Hos kantnålsfiskar blir hanarna gravida och föder ungarna, men tro inte att de blir mjukispappor för den skull. När en gravid kantnålshane träffar på en ny, sexigare kantnålshona än den de väntar barn med ligger ungarna risigt till.

29 augusti 2018 17:00

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Universidade de Porto i Portugal i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Proceedings of the Royal Society B.

– Inför möjligheten att så snabbt som möjligt få para sig och få ungar med en mer attraktiv hona kan gravida kantnålshanar påverka den redan pågående graviditeten så att den blir kortare än normalt, fler ägg aborteras spontant och ungarna som ändå föds är mindre än de brukar vara. Ett sådant beteende är känt hos flera däggdjursarter, men har aldrig tidigare påvisats hos fiskar, säger Anders Berglund, professor i zooekologi vid Uppsala universitet.

Upptäckten gjordes i experiment med den svartrandiga kantnålsfisken Synghastus abaster, som lever i Medelhavet och längs den sydeuropeiska Atlantkusten.

– Även om hanarna inte helt lyckas blockera den pågående graviditeten verkar de alltså sluta investera tid och energi i sin egen kull för att spara resurser till en framtida ny och bättre kull med den mer attraktiva honan. Hanarna kan bland annat återvinna energi från aborterade ägg, som de kan använda för att satsa mer på framtida ägg med den nya honan, säger Anders Berglund.

De exakta mekanismerna bakom detta märkliga fiskbeteende är ännu inte kända.

– En möjlighet är att det är hanen som väljer att strunta i den aktuella kullen, en annan att det är den mer attraktiva och sexigare honan som på något sätt kan kortsluta hanens inflytande över sin egen graviditet, säger Anders Berglund.

Fotnot: Studien har uppmärksammats bland annat av välrenommerade New York Times. Deras artikel kan du läsa här.

<p>Honorna konkurrerar om hanarna</p>

Det finns många arter av kantnålsfiskar, men alla har gemensamt att de befruktade äggen utvecklas till färdiga yngel hos hanarna, ibland i en liten påse under huden. Också hos deras släktingar sjöhästarna är det hanarna som blir gravida.

Hos flera kantnålsfiskarter konkurrerar honorna med varandra om hanarna med hjälp av ornament och speciella dansuppvisningar. Sedan väljer hanarna vilken hona de parar sig med och tar emot ägg från. Hela gravditeten utvecklas därefter vidare till färdiga ungar hos hanarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!