Götblad lovar större resurser till Gottsunda

Carin Götblad, regionpolischef, lovar större resurser till Gottsunda när antalet poliser i Uppsala ska öka. Men löftet om en lokal polisstation förblir ännu ouppfyllt.

11 juni 2019 20:05

Narkotikaförsäljning i trappuppgångar och på öppna platser. Släkter och familjer där kriminaliteten går i arv. Stor tillgång till vapen. Kriminell handel med hyreskontrakt. Och inte minst – fortsatta skjutningar.

Regionpolischef Carin Götblad och Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, målade upp en dyster bild av läget i Gottsunda under sin gemensamma presskonferens i polishuset på tisdagen.

Efteråt skrev de på ett avtal om ett sexårigt, tätt och fördjupat samarbete mot den grova brottsligheten i området.

Vad avtalet konkret kommer att innebära för nyheter i arbetssättet ute på fältet förblev till stora delar osagt. Men ett löfte från Carin Götblad var ökade polisresurser, vilket är möjligt i och med att det bara om någon vecka anställs över 20 nya poliser i Uppsala. Erik Pelling lovade å sin sida att överväga fler ordningsvakter och fler kameror, en ytterligare utbyggd avhopparverksamhet och vissa satsningar på skolan.

Men för båda verkade ett nytt strukturerat arbetssätt vara den stora nyheten.

– Vi kommer att ha en gemensam styrgrupp med mig och Carin Götblad. Under oss ska vi sedan ha en nivå av chefer, och därunder ett antal gemensamma arbetsgrupper, säger Erik Pelling.

Men vad är det som ska göra de kriminella oroliga för att bli störda av er?

– Att de upplever att de nu har hela samhällsapparaten emot sig. Vi kommer att mala ned dem, även om det kommer att ta tid, säger Erik Pelling.

En vinst han ser är att informationsutbytet mellan polisen, kommunen och andra myndigheter förenklas i ett tätare samarbete.

– Vi kan kartlägga mycket bättre och bli mycket effektivare i våra insatser, säger han.

LÄS MER: En person blev skjuten i Gottsunda

En gata pekades särskilt ut som problemfylld med stor otrygghet, stök och kriminalitet: Bandstolsvägen.

– Vi kommer att börja använda den lagstiftning som redan finns om olaga intrång för att få bort problem med folk som hänger i trappuppgångarna. Och vi ska få stopp på de svarta hyreskontrakten, säger Erik Pelling.

I Södertälje, som står som förebild för samarbetet, säger det kommunala bostadsbolaget upp 250 hyreskontrakt om året för att de utnyttjas som inkomstkälla för kriminella, uppger Carin Götblad.

– Får vi bort de svarta kontrakten kommer vi också åt människohandel och rekrytering till kriminella miljöer, säger hon.

Hon lyfte också fram vikten av samarbeten med andra myndigheter, som Skatteverket och Kronofogden, inte minst för att bryta mönstren i de släkter där barn fostras in i den kriminella miljön.

– Vi måste hitta alternativ för de barnen, säger hon.

En tredje part i samarbetet är Brottsförebyggande rådet, Brå. Insatserna ska ske i tre faser, enligt en metod som Brå tagit fram och som redan tillämpas i Göteborg. Det borgar för att samarbetet ska slå väl ut hos poliserna ute på fältet. Det menar Boel Sjöberg, biträdande lokalpolisområdeschef i Uppsala och Knivsta. Hon har arbetat länge med brottsförebyggande åtgärder och grov kriminalitet i bland annat Stockholm.

– Det här är en ny vinkel på problemet som känns helt rätt. För helt ärligt har vi ju inte lyckats hittills, skjutningarna och de grova brotten har verkligen inte försvunnit, säger hon.

En åtgärd som ligger utanför avtalet men som ändå togs upp är löftet om en polisstation i Gottsunda. Säkerhetsläget med skjutningar och sprängdåd har gjort att flera lokaler underkänts av polisens centrala fastighetsavdelning. Just nu är ingen fast lösning på gång.

– Det kan bli en mobil polisstation från och med i höst, säger Carin Götblad.

LÄS MER: Person gripen för mordförsök

Sex specifika mål för Gottsunda

De här målen har polisen och kommunen satt upp för sitt nya fördjupade samarbete:

Minska antalet skjutningar

Öka tryggheten för boende på Bandstolsvägen

Öka tryggheten i Gottsunda centrum

Nolltolerans mot narkotikaförsäljning

Nolltolerans mot svarta hyreskontrakt

Minska rekryteringen till kriminalitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa