Glasfasad och metall i känslig Uppsalamiljö

Planerna på utbyggnad i Odinslund i centrala Uppsala går mot förverkligande. En oenig byggnadsnämnd sänder nu ut byggförslaget på en första remissrunda.

25 oktober 2018 22:01

En större vinkelbyggnad i upp till fyra våningar föreslås längs med gång- och processionsvägen i söder - snett emot Helga Trefaldighetskyrkan - och intill hotell Villa Anna, gamla Lindska skolan, där huset föreslås få sin högsta höjd (se karta). Fasaden föreslås till stora delar bestå av glas och metall men med träpanel mot hotellbyggnaden. Det nya huset föreslås få grönt sedumtak. I bottenvåningen planeras verksamheter öppna för allmänheten, som utställningslokal och kafé med entré mot Odinslund. Resten av huset blir forskarbostäder och hotell, om planerna går i lås.

LÄS MER: Nytt försök att bygga i Odinslund

Förslaget innebär också att ett befintligt brygghus från 1800-talet på gården rivs och ersätts med ett nybyggt hus med träfasad och sadeltak, för att smälta in bland de närmaste grannhusen. Samtidigt införs särskilda skyddsbestämmelser och rivningsförbud för övriga byggnader i kvarteret, bland annat ett bostadshus i sten från sent 1700-tal.

LÄS MER: 1800-talshus hotas av rivning

En nyhet i planförslaget är att kommunen nu flaggar för att det krävs "långtgående skyddsåtgärder" för Uppsalas grundvatten, om byggplanerna i kvarteret blir verklighet. Området bedöms utgöra en extremt sårbar zon för vattnet. En riskfaktor är den planerade utbyggnaden av ett underjordiskt garage som finns i området. Omkring 15-20 nya bilplatser föreslås under mark.

Kvarteret är en av de känsligaste miljöerna i landet för utbyggnad, centrum för Uppsalas kyrkliga och akademiska historia med Domkyrkan, ärkebiskopsgården, Carolina Rediviva och Uppsala slott inom synhåll. Byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) konstaterar att debatten om planerna varit het de senaste femton åren och lär fortsätta:

– Nya hus ska ha hög arkitektonisk kvalitet och skapa ljus och trygghet i Odinslund. I dag används inte platsen på det sätt den förtjänar. Nu testar vi det här förslaget i ett samråd så får vi se vilka synpunkter som kommer in, säger Erik Pelling.

LÄS MER: Åsikterna går isär om Odinslund

De borgerliga partierna i nämnden står fast vid sin tidigare kritik mot förslaget. De anser att det planerade huset kommer att utgöra en skarp kontrast mot den äldre bebyggelsen i området, särskilt när det gäller glas- och metallfasaden samt färgsättningen. De yrkade på återremiss för att omarbeta förslaget så att det harmonierar med omgivningen. Nämndens majoritet beslutade emellertid att förslaget nu ska gå ut på samråd.

<p>60-talsplan ger rätt till större utbyggnad</p>

Marken i kvarteret Ubbo i Odinslund ägs av en stiftelse som drivs av Uppsala studentkår och Kungliga vetenskapssamhället. Studentkåren köpte marken i slutet av 1870-talet för att kunna använda den till sin verksamhet.

En gällande detaljplan från 1966 ger möjlighet att bygga större lokaler mot Odinslund än de som nu planeras, med bland annat restaurang.

Det nya förslaget till utbyggnad kommer nu att sändas ut på samråd då grannar, organisationer, myndigheter och Uppsalabor får lämna synpunkter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist