Gamla tåg orsakar förseningar

UL har problem med tågen som trafikerar sträckan Uppsala–Sala. De nyrenoverade tågen från 1982 har tekniska problem som visat sig vara svåra att lösa.

19 mars 2018 19:08

Allt fler länsbor pendlar och under senhösten 2019 ska nya tåg börja levereras till UL.

För att lösa den akuta tågbristen och frigöra resurser till regiontrafiken har UL leasat fyra äldre men nyrenoverade tågsätt till Upptåget, från Kalmartrafiken, vilket UNT har skrivit om tidigare. De leasade tågen trafikerar sträckan Uppsala–Sala.

– Tack vare att Kalmartrafiken hade överkapacitet fick vi möjlighet att leasa fyra tågsätt av dem. Några andra tåg finns inte att få tag på, säger UL:s informationschef Sture Jonsson.

Men de gamla tågen har visat sig ha svårlösta tekniska problem som i sin tur orsakar inställda turer och förseningar. Lösningen blev därför inte så problemfri som UL och tågoperatören Transdev hade hoppats på.

Olika fel har avlöst varandra och det har resulterat i inställda avgångar och förseningar. Ett av de aktuella tågen har stått på verkstad sedan i höstas.

– Det är fel som visat sig vara svåridentifierade. Verkstaden byter komponenter och tror att felet är löst. Men felet återkommer, säger Sture Jonsson.

Vilken typ av fel är det?

–  Det har varit motorproblem. Men det svårlösta felet handlar om elförsörjningen, säger han.

Längs sträckan Uppsala-Gävle kör UL med tågtypen Regina som är betydligt modernare och pålitligare. På frågan om UL inte bara kan byta ut de krånglande loken svarar Sture Jonsson att det inte är möjligt.

– Våra tågsätt består av två delvagnar med passagerarutrymmen och förarhytt. Loket är så att säga integrerat i tågsättet. Inom UL skiljer vi därför inte mellan lok och vagnar. Vid högtrafik kopplar vi ibland samman två tågsätt. Men det förutsätter att det är samma typ, säger han.

Pendlare från och till Sala får därför räkna med fortsatta tågproblem fram till slutet av 2019. De nya tågsätten ska då börja trafikera Gävle–Uppsala. Då ska Reginatåg sättas in på sträckan Sala-Uppsala.

– Tyvärr är det så men vi gör allt vi kan för att lösa problemen. Men i dagsläget finns inte några andra tåg att tillgå. De gamla tågsätten är nyrenoverade och jättefina. Men tekniskt sett är de sämre än vi trodde. Alternativet är att erbjuda färre platser på sträckan Uppsala–Gävle eller tillfälligt lägga ner Uppsala-Sala, säger Sture Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jens Flyckt

Ämnen du kan följa