Fredrik mår bättre med diagnos

16-åriga Fredrik Forsgard fick sin dyslexidiagnos i årskurs fem. Han tror att diagnosen har gett honom bättre hjälp i skolan. Den har också gjort att mamma Petra Forsgard engagerat sig i Uppsala Dyslexiförbund.

11 maj 2019 14:30

Den hjälp Fredrik får är bland annat längre provtid och att få göra vissa examinationer muntligt. Lärare kan också använda sig av pysparagrafen, vilket innebär att om en elev har en funktionsnedsättning kan läraren bortse från vissa delar av kunskapskraven vid betygssättning.

– Nu har nästan alla dator i skolan, men på mellanstadiet när det inte var lika vanligt var det till stor hjälp, säger han.

Fredrik tycker att han fick bra hjälp av speciallärare även innan han fick sin diagnos, men att det har varit skönt att ha haft ett intyg att visa upp när han till exempel har börjat på nya skolor.

– Det är skönt att inte behöva argumentera varje gång, jag får rätt hjälp direkt när jag har intyget.

Det var en speciallärare på den dåvarande skolan som trodde att Fredrik kunde ha dyslexi. Genom läraren fick han remiss och gjorde en utredning som tog en dag att göra. Det är vanligt att läs- räkne, och uttalssvårigheter samverkar med varandra eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, men Fredrik har ingen annan diagnos än dyslexi.

– Det är bra med utredningar eftersom de visar både svagheter och styrkor man har i sin diagnos och därmed vilka insatser som behövs i skolan, säger mamma Petra Forsgard.

Både Fredrik och Petra tycker att de fått bra hjälp och förståelse av Fredriks lärare.

Petra bestämde sig för att gå på en mässa om dyslexi för att lära sig mer om diagnosen. Det ena ledde till det andra och idag är hon ordförande för Uppsala Dyslexiförbund. Själv har hon ingen diagnos.

– Vi jobbar främst för att människor ska ha rätt att få utredning. Det är många som vänder sig till oss och är uppgivna för att de fått vänta i flera år, berättar Petra.

Tror ni att hjälp av speciallärare, utan utredning, hade räckt?

– När man går i grundskolan tror jag att en utredning kan vara akut. Om man har dyslexi och får vänta i över ett år innan man få rätt hjälp har man förmodligen redan hamnat långt efter i skolan, eller så har självförtroendet blivit dåligt, säger Petra.

Fredrik håller med.

– Det var skönt att få en diagnos eftersom jag förstod att jag inte var dum i huvudet, utan att det var något annat som var problemet, säger han.

Vad är jobbigast som dyslektiker?

– Det tar mer tid för mig att läsa, men skrivningen är nästan värre eftersom det märks tydligt utåt när man stavar fel. Om jag är trött eller hungrig är det ännu jobbigare, säger Fredrik.

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är Sveriges största förbund för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Uppsalas förening har omkring 230 medlemmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!