Framtidens akademiska utreds på nytt

Bygget av Framtidens akademiska, FAS, har satts i vänteläge ännu en gång. En lokalförsörjningsplan för hela sjukhusområdet, inte bara de byggnader som ingår i FAS ska tas fram.

28 november 2016 09:01

Första gången FAS sattes i vänteläge var hösten 2015 sedan det i början av sommaren visat sig att kostnadskalkylen för bygget av J-huset, ingång 100, ökat med en halv miljard. Under hösten tog Landstingsservice fram en fördjupad programhandling (FPH) fram.

Inriktningen var att kostnadsramen för Framtidens Akademiska, totalt 5,8 miljarder kronor, skulle hållas trots underskottet för J-huset. Den största besparingen i hela projektet förutsattes kunna göras på centralblocket. Beslutet blev att renoveringen av B9 skulle skjutas på en obestämd framtid och därmed spara cirka 370 miljoner kronor.

I en konsekvensbeskrivning från oktober i år redogörs för vilka effekterna skulle bli av att undanta B9, den norra delen av centralblocket som nås från ingång 70, från ombyggnad. Det står klart att Akademiska inte skulle kunna bibehålla och utveckla sin position som ledande universitetssjukhus om planen genomförts..

Utredningen konstaterar att lokaler, tekniska system, logistik och olika funktioner i B9 hänger nära samman med utformning och tänkta funktioner inte bara i B12 utan också i ingång 100-byggnaden.

Varken effektivare vårdflöden, bland annat för att akutröntgen inte skulle kunna placeras i nära anslutning till akuten, eller en modern och bra arbetsmiljö skulle uppnås. För få arbetsrum, omklädningsrum, förråd och trånga mottagningslokaler är andra effekter som utredningen pekar på.

Konsekvensbeskrivningen har tagits fram av Akademiska och Landstingsservice gemensamt och diskuterades vid ett seminarium i slutet av oktober där ledande politiker och tjänstemän deltog.

– Det besked vi har givit är att investeringsplanen måste arbetas om. Vi behöver dialog och respekt för finanserna, och det regelverk för ekonomi och investeringar som tagits fram måste följas. Först ska ett lokalförsörjningsprogram för hela sjukhuset tas fram. Den ska omfatta hela sjukhusområdet, inte bara de fem huskroppar som ingår i Framtidens akademiska, B9 och B12 i centralblocket, B14 med ingång 85, B11 med ingång 70 och J-huset, ingång 100, säger Börje Wennberg (S), landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen.

En samlad plan för hela sjukhusets lokalförsörjning var också vad ledningen för FAS föreslog skulle göras efter att man gått igenom effekterna av att rusta upp B12 enligt tidigare planering, men skjuta upp renoveringen av B9.

– En ny lokalförsörjningsplan kan vara färdig att antas av landstingsfullmäktige i juni 2017, och då har vi ett bra verktyg för fortsatt planering. Det fördröjer arbetet något men ombyggnad av centralblocket kan ändå inte börja innan J-huset tagits i drift eftersom det delvis kommer att användas som evakueringslokaler. Driftsättning av J-huset kan förhoppningsvis ske till 2018-19, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör och med i ledningsgruppen för FAS.

I husen finns bland annat:

B9, norra delen av centralblocket: Centraloperation, röntgen, mottagningar för bland annat kirurgi (ingång 70)

B12, södra delen av centralblocket: Neuro-, ögon-, och barnoperation, mottagningar för bland annat urologi och ögon. (ingång 70)

B14 med helikopterplattan: Brännskadecentrum, neurointensiv och -kirurgi (ingång 85)

B11, Kirurgi, ortopedi, urologi och geriatrik, central- och barnintensivavdelningar (ingång 70)

J-huset, ny vård.-och behandlingsbyggnad under uppförande, (ingång 100)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille