Försök med miljöbränsle stoppas

Uppsala kommun stoppar försöket med att använda mindre miljöskadligt dieselbränsle i stadsbussarna. Pengarna har tagit slut innan halva försökstiden gått.

27 mars 2008 21:11
Sedan årets början har de gröna stadsbussarna i Uppsala tankats med det syntetiska dieselbränslet Ecopar, som är renare än vanlig diesel men samtidigt dyrare. Syftet var att använda det alternativa bränslet fram till halvårsskiftet, för att undersöka om halten skadliga partiklar och kvävedioxid minskar i stadskärnan. Kommunens gatu- och trafiknämnd avsatte en miljon kronor i budgeten för att täcka den högre kostnaden för bränslet, jämfört med vanlig diesel.

Pengarna har redan tagit slut och nämnden beslutade därför på torsdagen att avbryta försöket med det alternativa drivmedlet. Kommunen tecknade ett ramavtal med leverantören av bränslet i augusti 2006. Därefter har skattehöjningar och prisökningar gjort att drivmedlet blivit nästan tio procent dyrare. I mitten av mars var merkostnaden strax över en miljon kronor, vilket innebär att extrapengarna till försöket redan förbrukats.
Nämndens ordförande Anders Westerlind (fp) är tveksam till om det blir några nya försök med bränslet:
- Med dagens kostnadsläge står det inte i proportion till fördelarna. Fördyringen måste vägas mot att vi i stället kan satsa på fler bussar och erbjuda mer kollektivtrafik, säger han.

Om bränsleförsöket har inneburit några miljöeffekter är oklart. Kommunens mätstation vid Kungsgatan har utsatts för störningar i samband med ombyggnaden av gatan och inga märkbara förändringar av partikelutsläppen har kunnat påvisas.

ola.lindqvist@unt.se 018-478 13 27

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist