Förslaget: Platå ska förhindra olyckor

Efter dödsolyckan på Musikvägen har stadsbyggnadsförvaltningen lagt fram en skiss på hur trafiksäkerheten kan höjas på platsen. Planen är att en vägplatå ska ersätta det övergångsställe som tidigare tagits bort. Men ett beslut kommer först efter semesterperioden.

23 juli 2019 15:00

Den 10 maj blev en man och kvinna påkörda av en polisbil under utryckning. Mannen avled och kvinnan skadades. På platsen där olyckan skedde har det tidigare funnits ett övergångsställe, men det togs bort år 2012 i samband med att cirkulationsplatsen byggdes om och det bedömdes då inte finnas behov av ett nytt.

Men efter olyckan har kommunen bestämt sig för att agera. UNT har tagit del av en preliminär skiss som tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen för att öka säkerheten på Musikvägen. Den består av en tolv meter lång platå mellan två små ramper med sex procents lutning.

– Vi tittar på förutsättningarna att anlägga en hastighetsdämpande gångpassage på platsen under hösten, om det finns ett behov och om det är möjligt att genomföra. Om det går att genomföra får vi undersöka vilken form som är mest lämplig, säger Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Just nu för kommunen diskussioner med Region Uppsala, polisen, ambulansen och räddningstjänsten för att lösa situationen. De fyra aktörerna har fått syna kommunens planer och därefter lämnat in remissvar.

– Vi ställer oss positiva till förändring, så länge man säkerställer att vi kan ta oss fram utan bekymmer. Det viktigaste i en utryckning är att man kommer fram tryggt och säkert och inte utsätter tredje man för fara. Gällande framkomlighet är det främst stoppen som ställer till det, säger Magnus Almefors, samordnare på lokalpolisområde Uppsala-Knivsta.

Även Uppsala brandförsvar ger tumme upp för planerna.

– Det är inga problem för oss. Den fartbegränsade åtgärden kommer inte påverka vår verksamhet. Det är ändå en rondell i närheten så det blir inte så höga hastigheter ändå, säger Torbjörn Mattsson vid Uppsala brandförsvar.

Lars Westman, tillförordnad verksamhetschef för Ambulanssjukvården, resonerar på ett liknande sätt.

– Fartdämpande åtgärder är välkommet på många ställen i stan och vi har inga problem med det, så länge det inte orsakar stopp i trafiken som medför att vi ej kan ta oss fram, säger han.

Ett slutgiltigt beslut om farthinder eller andra eventuella åtgärder tas antagligen efter semesterperioden, enligt Roger Lindström. Om allt går vägen är september ett rimligt mål.

– Man har identifierat en trafikökning på platsen och därför skickat ut den här frågan på samråd. Efter det kommer man att ta beslut om det här ska genomföras och då kan vi bestämma en närmare tidsplan, säger han.

UNT har sökt representanter för Region Uppsala för kommentarer utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer

Ämnen du kan följa