Vad gör du i och med den sedan i somras pågående krisen vad gäller sjuksköterskor på Akademiska och deras avtal?

– Jag har sett till att få information om hur lönerna och arbetstidsmodellerna ser ut. De har presenterats på sjukhusstyrelsen där sjukhusdirektören beskrivit hur samtalen går med facken och att målet är att värna personalens tid för återhämtning och en ökad grundbemanning. Sjukhusstyrelse har ställt sig bakom sjukhusdirektörens ambition att få ordning och reda och rättvisa i arbetstidsmodellerna.

Nu säger sjuksköterskor upp sig och protesterar mot Akademiska sjukhusets modell av det centrala avtalet. Hur ser du på det?

– Det är allvarligt för vi behöver erfarna medarbetare och vi vill att de trivs. Arbetsvillkoren ska avspegla ansvar och arbetsuppgifter som en yrkesgrupp har. Vissa sjuksköterskor har haft avtal med mycket höga ersättningar och kort arbetstid så jag förstår att de vill behålla sina förmåner. Det nya förslaget är generöst och lyfter en stor grupp sjuksköterskor och andra yrkeskategorier som tidigare varit missgynnade och vi behöver synliggöra dem också.

Det finns ett nytt centralt avtal – kan det vara till hjälp i det nu pågående skeendet?

– Sjukhusets villkor står sig väl i konkurrens med det centrala avtalet. För stora grupper är våra villkor till och med bättre både för arbetstid och ekonomisk ersättning. Sjukhusets ob-ersättningar är betydligt högre än det centrala avtalet.

Kan du eller styrelsen påverka det?

– Nej. Jag värnar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gör upp och då är det inte politiken som förhandlar, det är vi överens om i sjukhusstyrelsen. Men vi ska hålla oss informerade om hur diskussionen går mellan parterna och följa resultatet.