Förslag på ny VA-taxa i Uppsala

Uppsala Vatten har lagt fram ett förslag till kommunfullmäktige om ny VA-taxa i Uppsala. I förslaget föreslås de fasta avgifterna bli högre.

6 augusti 2019 20:00

I dag baseras VA-taxan i Uppsala, alltså kostnaden för dricks- och avloppsvatten, nästan enbart på kundernas vattenförbrukning. Förslaget från Uppsala Vatten innebär i stället att taxan i större utsträckning ska bestå av fasta avgifter.

– Det är instabilt att ha en intäkt som är så rörlig, när våra utgifter till stor del är fasta, säger Elin Jansson, chef på planeringssektionen för ledningsnät på Uppsala Vatten.

Hon beskriver det också som ett sätt för kunderna att betala för nyttan av att använda vattnet.

– Med nyttan menar vi att du kan vrida på kranen varje dag och veta att det finns vatten. Därför anser vi att exempelvis en fast abonnemangsavgift är lämpligare än att enbart betala per kubikmeter vatten.

Förslaget från Uppsala Vatten avser endast fördelningen mellan rörliga och fasta kostnader. Hur mycket det kommer att röra sig om är ännu inte bestämt.

– Det bör bli en ganska liten förändring för de flesta hushåll i kommunen. Vissa kan få en lite högre kostnad och vissa en lite lägre. Det är svårt att säga i dag när vi inte har beslut på några nivåer, säger Elin Jansson.

Hon säger även att förslaget som lagts fram är en vanlig form av VA-taxa i Sverige och att ingen annan kommun i dag använder Uppsalas nuvarande system.

– Uppsala har låga taxor jämfört med resten av landet. Vi kommer fortsatt ha en förhållandevis låg VA-taxa, även med det nya förslaget.

Kommunfullmäktige ska i höst ta ett beslut om man ska godta Uppsala Vattens förslag eller inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby