Förskolan svarar på kritiken – "en felaktig bild"

Att Sanabil Al-Hanan periodvis saknat förskollärare beror på att det är brist på sådana. Det uppger förskolans chef Nabila Kaskas.

26 augusti 2019 20:23

Tidningen har sökt Nabila Kaskas som svarat per brev. Hon skriver att Sanabil Al-Hanan i likhet med andra förskolor i Uppsala drabbats av underskottet på förskollärare.

Enligt henne har Sanabil Al-Hanan nyligen anställt förskollärare och barnskötare som är beredda att börja arbeta i verksamheten om förskolan återfår sitt tillstånd.

Dessutom ska antalet barn minskas så att de får tillgång till pedagogisk personal i den omfattning som behövs.

Nabila Kaskas anser att utbildningsnämnden återgett en felaktig bild av förskolan.

Hon är kritisk till hur kommunens tillsynsbesök gått till och uppger att tjänstemännen inte granskat hela verksamheten, trots att de erbjudits att göra det.

"Därför har man missat att se vitala delar av vårt arbete", skriver hon.

Av samma orsak menar hon att kommunen är omedveten om förskolans arbete med barnens språkutveckling.

Hon hävdar vidare att nämnden inte uppfyllt sin uppgift att ge Sanabil Al-Hanan stöd och vägledning i deras arbete.

Nabila Kaskas lyfter fram att förvaltningsrätten i sin dom pekar på att förskolan försökt stärka sitt kvalitetsarbete och att rätten anser att det skett en positiv utveckling på den punkten.

Sanabil Al-Hanans juridiska ombud Ingela Fehér säger att personalsituationen förbättrats betydligt sedan förskolans godkännande återkallades av utbildningsnämnden.

– Jag tror att förskolan har goda förutsättningar att återfå sitt tillstånd när saken prövas av kammarrätten, uppger Ingela Fehér.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters