Forskning kring ME får centrum i Uppsala

Med hjälp av medel från en amerikansk forskningsstiftelse bildas ett nytt centrum för forskning kring den gåtfulla sjukdomen ME/CFS vid Uppsala universitet.

30 mars 2019 14:00

– Mycket glädjande. Även om det blir en start i liten skala ger denna plattform oss nya möjligheter att titta på större patientmaterial och även gå djupare in i de biokemiska och neurokemiska förändringar som vi ser hos patienter med denna komplexa sjukdom, säger Jonas Bergquist, som är professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet.

Här kan du läsa ett reportage om en patient med ME.

Han kommer att leda det nya centrumet för forskning kring ME/CFS, som på svenska för det mesta brukar kallas för kroniskt trötthetssyndrom. Uppsalacentrumet blir det tredje som finansieras av stiftelsen Open Medicine Foundation och det första som är beläget utanför USA. De två första är knutna till Stanford university och Harvard university.

– Vårt centrum blir dock betydligt mindre än dessa, åtminstone till en början. Medlen ska initialt användas för att finansiera en doktorandtjänst, som är den första i sitt slag inom svensk ME-forskning, säger Jonas Bergquist.

De tre centrumen ska samarbeta med varandra, fastän utifrån litet olika forskningsprofiler. Plattformen i Uppsala kommer framför allt att forska kring så kallade biomarkörer i ryggvätskan hos patienter med ME.

– I mindre studier har vi kunnat visa att patienter med ME, till skillnad från friska personer, i ryggvätskan har förhöjda halter flera olika proteiner kopplade till inflammation. Mer kunskaper om deras betydelse kan förhoppningsvis bidra till bättre diagnostik och i förlängningen nya behandlingsmöjligheter, säger Jonas Bergquist.

Här kan du läsa mer om Jonas Bergquists forskning kring ME.

Han är sedan tidigare medlem av Open Medicine Foundations vetenskapliga råd. I det ingår också bland annart Paul Berg (Nobelpristagare i kemi 1980) och Mario Cappechi (Nobelpristagare i medicin 2007).

ME är förkortning för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit en inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Mellan 10 000 och 40 000 personer i Sverige beräknas ha ME/CFS.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross