Forskare överraskade över ungas nyhetsflöden

Det var oväntat lite falska nyheter i svenska tonåringars nyhetsflöden inför valet. Och teorin om filterbubblor får sig en törn. Det konstaterar Uppsalaforskare i en stor studie.

13 september 2018 20:12

– Med alla de rapporter om trollfabriker och valpåverkan var det lite överraskande att det i så hög grad är stabila trovärdiga nyheter som finns och delas i ungas nyhetsflöden, säger Thomas Nygren som är lektor i didaktik på Uppsala universitet.

Thomas Nygren ligger bakom det stora massexperimentet Nyhetsvärderaren valspecial, i vilket 2 500 gymnasieelever hjälpte forskarna att granska nyheterna i sina nyhetsflöden inför valet. Sammanställningen från studien är nu klar. Den visar att de nyheter som ungdomarna tar del av i stor utsträckning kommer från traditionella medier; främst de största tidningarna och public service. Och det är oftast genom att själva gå in på hemsidorna som ungdomarna hittar nyheterna, inte via länkar på sociala medier.

– Överlag ger ungdomarna nyheterna i sina flöden högt betyg vad gäller saklighet och trovärdighet, säger Thomas Nygren.

Men visst florerar även tvivelaktiga nyheter också. Under hashtagen valfusk2018 fanns exempelvis nyheter som ungdomar rankade som mindre trovärdiga, ofta som rena konspirationsteorier. En artikel som cirkulerade i Facebookflödena var en nyhet från 2015 om att Jimmie Åkesson skulle avgå.

– Det var i samband med hans utbrändhet. Nu spred sajten Viralking den igen för att få fler klick.

Forskarna frågade också ungdomarna vilka deras viktigaste valfrågor var. Etta var sjukvårdsfrågor, följt av miljö, skola/utbildning, arbetslöshet/jobb och fred/försvar. Men dessa ämnen var inte särskilt vanliga i deras nyhetsflöden på sociala medier. Desto vanligare var det att artiklar om ekonomi samt om brott och lag/ordning dök upp, trots att det är ämnen som inte intresserade ungdomarna särskilt mycket.

– Man kan konstatera att de flesta ungdomar inte befinner sig i några filterbubblor, trots allt tal om sådana. Snarare var deras nyhetskonsumtion inför valet mycket bredare än förväntat, säger Thomas Nygren.

Vidare visade studien att de ämnen som diskuterats mest bland unga på Instagram är jämställdhets- och HBTQ-frågor samt invandring och sjukvård. Att just sjukvårdsfrågor var ungdomarnas viktigaste valfråga överraskade Thomas Nygren.

– Det var väldigt förvånande. Men det kan kanske ha att göra med att intresset för frågor om till exempel psykisk ohälsa bland ungdomar.

Hur bra är unga på källkritik?

– Det vi kan se är att de är bra på att hitta trovärdig information. Deras källkritiska förmåga har vi inte undersökt nu, utan kommer att titta mer på det i senare forskning. Rent generellt kan sägas att källkritik är svårt och att hög utbildning inte automatiskt gör dig bättre på det.

Nyhetsvärderaren valspecial är en uppföljning på det massexperiment som gjordes på ett snarlikt sätt bland högstadie- och gymnasieelever 2017.

Så granskar du nyheter

Verktyget Nyhetsvärderaren är en slags checklista för den som vill lära sig att kritiskt granska nyheter. Det är främst tre frågor man behöver ställa sig:

Vem står bakom? Är det en myndighet, privatperson eller företag? Vill avsändaren sälja något? Vad säger andra om avsändaren? Googla avsändaren!

Vilka bevis finns? Till exempel: Hur hållbar är argumentationen? Anges flera oberoende källor? Används forskningsresultat, statistik, et cetera? Hör bilderna till händelsen? Bildgoogla!

Vad säger andra källor? Till exempel: Vilken information finns om nyheten om du googlar eller i en dagstidning eller public service?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow