Skatteverket har gjort en utredning mot en universitetsanställd forskare i Uppsala som har publicerat en rad böcker. Mannen arbetar på hög nivå inom ett naturvetenskapligt forskningsfält och är verksam även internationellt.

Vid sidan av några mindre ränteinkomster har forskaren i sin självdeklaration inte redovisat några inkomster alls. Skatteverket har upprepade gånger bett mannen att redogöra för hur han täcker sina levnadsomkostnader och om han haft några odeklarerade inkomster. Forskaren har dock inte svarat.

Kontoutdrag från mannens bank visar att han fått in 277 000 kronor från en utländsk sammanslutning för forskare. Mannen har uppgett att det inte rör sig om inkomster av tjänst. Istället ska det vara ersättningar för utgifter i samband med internationella konferensresor.

Skatteverket har bett om underlag som styrker utgifterna för konferensresorna. Han har då skickat in kontoutdrag från sitt bankkort och skrivit att det är "självförklarande".

Det har myndigheten dock inte godtagit som förklaring och avdragen underkänns därför.

Han har även fått utbetalningar med 26 000 kronor från Google på Irland. Det har visat sig vara intäkter från mannens kanal på Youtube, något han åläggs att skatta för.

Forskaren upptaxeras med sammanlagt 319 000 kronor, pengar som han misstänks ha undanhållit från beskattning. Han ska även betala ett skattetillägg på 19 000 kronor för att ha lämnat felaktiga uppgifter i sin självdeklaration.