Företaget granskas efter påstått fusk

Uppsala kommun har betalat 26 miljoner till flyktingbolaget Adakta som anklagas för skattefusk. "Vi ser otroligt allvarligt på det som framkommit", säger Johan Eikman vid socialförvaltningen.

3 april 2018 12:30

Nyligen berättade UNT om Skatteverkets anklagelser mot Adakta Vård & Omsorg AB. Enligt en skatterevision ska företaget ha betalat ut 6,9 miljoner kronor i oredovisade löner till en rad familjehem.

Skatteverket skriver att Adaktas bokföring är så bristfällig "att den inte kan ligga till grund för beräkning av ett tillförlitligt resultat".

Under de senaste tre åren har Uppsala kommun betalat sammanlagt 26 miljoner kronor i ersättningar till Adakta som tidigare hette Abraso. Ersättningarna gäller företagets arbete med ensamkommande unga flyktingar som varit placerade i familjehem.

Johan Eikman, enhetschef vid socialförvaltningen i Uppsala kommun, säger att de uppgifter som framkommer i Skatteverkets revisionsrapport tas på största allvar.

– Det är viktigt att våra leverantörer hanterar sina skatteinbetalningar på rätt sätt, det handlar ju om en verksamhet som finansieras med allmänna medel.

Adakta är ett av de företag som mottagit störst belopp av kommunen för sitt arbete med ensamkommande. Men samarbetet håller på att avvecklas och hittills i år har kommunen bara betalat 283 000 kronor till Adakta.

Den kraftiga minskningen beror främst på att kommunen gjort en upphandling. Adakta har då inte kommit i fråga utan kommunen har valt andra leverantörer.

Uppsala kommun har nu bara en flyktingungdom placerad genom Adakta. Johan Eikman anser att det i nuläget inte vore någon bra lösning att flytta personen.

– Vi följer kontinuerligt upp att den placerade personen har det bra. Vid sidan av det kontrollerar vi att Adakta bokför sina intäkter på ett korrekt sätt.

– Om företaget kan visa att de vidtagit åtgärder och sköter sin ekonomiska redovisning är det bäst utifrån socialtjänstlagen och individens bästa att få bo kvar och slippa byta familjehem, säger Johan Eikman.

Hur agerar ni i allmänhet om förvaltningen har avtal med en leverantör som får den här typen av kritik från Skatteverket?

– I ett första skede påtalar socialnämnden problemen för leverantören och begär in en åtgärdsplan. Därefter följer vi upp vad som gjorts och är det inte tillräckligt kan vi vidta åtgärder som att häva avtalet.

Adaktas samarbete med kommunen har bidragit till företagets vinst som under 2015 och 2016 uppgick till totalt 42 miljoner kronor varav ägarna tog ut 8,6 miljoner i aktieutdelning. Under perioden omvandlades 40 procent av intäkterna till vinst vilket är en mycket hög siffra.

Adakta har avböjt att kommentera Skatteverkets omprövningsbeslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!