Företag fick statligt stöd för vd-lön

En Uppsala-vd hade 3,6 miljoner i årslön men beviljades ändå statligt stöd.

När stödet drogs in gick företaget till domstol för att få fortsatt ekonomisk hjälp.

11 november 2014 06:54

Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff på 1,5 år för grov misshandel anställdes en Uppsalabo hösten 2012 som vd i två Uppsalabaserade företag. De båda företagen, som hade samma ägare, ansökte hos Arbetsförmedlingen om nystartsjobb för vd:n.

Nystartsjobb kan beviljas personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis någon som nyligen suttit i fängelse. Staten subventionerar då en del av företagets lönekostnader för den anställde, i praktiken ett statligt företagsstöd.

De båda aktuella Uppsalaföretagen uppgav för Arbetsförmedlingen att den nyanställde vd:n skulle få en månadslön på totalt 300 000 kronor.

Arbetsförmedlingen sa ja till nystartsjobb. Hur mycket de båda Uppsalaföretagen fick i stöd för vd:ns lön är sekretessbelagt men om reglerna följts handlar det om 188 000 kronor per månad. Att summan är så hög beror på att stödet för nystartsjobb sätts i relation till lönens storlek.

Redan dagen efter att bidragsbeslutet börjat gälla placerades vd:n som enda ledamot i styrelsen för de båda Uppsalaföretagen.

Detta var företagen egentligen tvungna att anmäla till Arbetsförmedlingen men det gjorde de inte. Stöd för nystartsjobb får nämligen inte betalas ut om den anställde sitter i styrelsen eftersom tanken är att stödet ska användas till anställningar, inte för att avlöna styrelseledamöter och ägare.

Efter fyra månader fick Arbetsförmedlingen veta att vd:n tagit plats i styrelsen och då drogs stödet in. Under de fyra månaderna har de båda företagen sannolikt fått skattelättnader på 752 000 kronor.

Företagen överklagade till förvaltningsrätten i Uppsala och krävde att få behålla stödet för nystartsjobbet.

Arbetsförmedlingen uppgav till domstolen att vd:n var lierad med företagsägarna och begärde att bidraget inte skulle betalas ut. En person med en månadslön på 300 000 kronor har knappast dåliga förutsättningar på arbetsmarknaden, menade Arbetsförmedlingen och framhöll att tanken bakom nystartsjobb är att hjälpa svaga grupper i arbete.

Arbetsförmedlingen skrev att det ”får närmast anses stötande om det visar sig att vissa bolag utnyttjar begränsade skattemedel avsedda att motverka utslagning och utanförskap” för att driva upp en företagsledares lön.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att de båda Uppsalaföretagen inte borde ha fått stöd för nystartsjobb överhuvudtaget. Orsaken, menar domstolen, är att den typen av stöd ska gå till personer som står långt från arbetsmarknaden och att bevilja det för någon i företagsledande ställning är inte i linje med reglerna.

I dag finns ingen gräns för hur hög lön en anställd kan ha som beviljas nystartsjobb.

Enligt Daniel Halvarsson, samordnare på Arbetsförmedlingen, kan lönekostnader på 100 000 kronor förekomma även om det är mycket ovanligt.

– Om företagen uppfyller villkoren för nystartsjobb och kan styrka lönens storlek är de berättigat till stödet.

– Vi gör kontroller innan ansökan och verifierar även om företagen betalat ut lön och arbetsgivaravgifter. Om uppgifterna inte stämmer kan utbetalningarna stoppas och det kan även bli fråga om återkrav.

På grund av sekretess kan Daniel Halvarsson inte kommentera fallet med Uppsala-vd:n.

Den nya regeringen vill nu ändra reglerna. Enligt det förslag som väntas införas nästa år får stödet för den som anställs i nystartsjobb inte överstiga en månadslön på 22 000 kronor.

Fakta Ska stötta arbetslösa

Syftet med nystartsjobb är att hjälpa bland annat långtidsarbetslösa, nyinvandrade och långtidssjukskrivna att komma i arbete. Företag som rekryterar personer till nystartsjobb får skattesubventioner som vanligen täcker mellan 25 och 50 procent av företagets lönekostnader inklusive skatter. Ersättningen kan motsvara upp till den dubbla arbetsgivaravgiften. Den anställde som omfattas av nystartsjobb måste ha kollektivavtal.

Cirka 115 000 personer hade nystartsjobb i fjol.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters