Fördubbling av självmord i bantrafiken

Självmorden vid svenska järnvägar ökar. I Uppsala län var det dubbelt så många som tog livet av sig i bantrafiken år 2018 i jämförelse med 2017.

9 september 2019 10:00

Under flera år låg självmorden i bantrafiken på en ganska låg nivå. Mellan åren 2013 och 2017 var det som mest fyra personer som tog livet av sig vid järnvägen i Uppsala län. Men under förra året ökade antalet. 2018 registrerades åtta fall av suicid i Uppsala läns bantrafik.

– Det är en ökning som ser ut att fortsätta i hela landet även 2019. Det drar åt helt fel håll och det påverkar väldigt många på ett väldigt otrevligt sätt, säger Peter Sjöquist, trafiksäkerhetschef på SJ.

I myndigheten Trafikanalys rapport om bantrafikskador under 2018 står det att dödsolyckorna ökade med 20 procent vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana under förra året i Sverige. Siffror från myndigheten visar också att det är självmorden som står för den ökningen. Antalet omkomna i olyckor var nämligen den lägsta siffran sedan officiell statistik över bantrafikskador började föras för 18 år sedan.

– Det är något vi pratar mycket om med våra anställda. Tyvärr kommer många av dem drabbas av att vara nära att köra på, eller faktiskt köra på, personer. Det är ett fruktansvärt budskap att komma med. Men den mentala förberedelsen är viktig, även om det aldrig går att säga hur man faktiskt reagerar om det skulle inträffa, säger Peter Sjöquist.

Han berättar att när en olycka sker blir den drabbade lokföraren omhändertagen av en kamratstödjare. Föraren blir avlöst från sitt pass och företagshälsovården går in och stöttar. Lagstiftningen säger också att en läkare ska bedöma när föraren är förmögen att återgå i tjänst.

Enligt Peter Sjöquist brukar man säga att ungefär en tredjedel av alla lokförare råkar ut för att köra på en människa någon gång under sitt yrkesliv.

– Sen finns det ju vissa som har oturen att råka ut för det flera gånger, medan andra aldrig blir drabbade.

Vad kan ni göra för att förebygga självmorden?

– Trafikverket jobbar väldigt aktivt med att sprida information. Man håller koll på var påkörningarna inträffar och på vissa ställen använder man sig av kameraövervakning och stängsel för att försvåra tillträdet. Det görs allt från att jobba långsiktigt och med punktinsatser, till att informera allmänheten och resenärer om riskerna som finns med att vistas ute i spåret. Det officiella målet är att halvera antalet omkomna på järnvägen, men nollvisionen finns alltid där, säger Peter Sjöquist.

Självmord vid järnvägen

Under 2018 omkom totalt 97 personer i bantrafiken i hela Sverige. Nio av dödsfallen var olyckor. Av dessa var fem personer obehöriga som vistades på spåret. Resterande 88 var självmord. Av de som begick självmord var 69 procent män.

Trafikverket har ett delmål som säger att antalet omkomna på den statliga järnvägen ska vara 55 år 2020, vilket är en halvering jämfört med 2010. Myndigheten Trafikanalys beskriver målet som tämligen avlägset.

Källa: Bantrafikskador 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Axelsson