Förändringarna kan leda till försämring

Vårdföretagens anser att det blivit svårare att driva vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun sedan valet. De sänkta ersättningarna är en viktig anledning.

5 oktober 2017 09:00

LÄS MER: Alla delar i serien "Ett år kvar till valet"

Nästan samtliga privata vårdgivare påverkas av de förändringar som Uppsala kommun genomfört under mandatperioden.

Företaget Vardaga driver i dag fem äldreboenden i Uppsala. I den senaste stora upphandlingen av nio äldreboenden som slutade med att Uppsala kommun själva, troligtvis i februari, ska ta över driften för boendena förlorade Vardaga tre av de fem boendena. Ett av Vardagas två kvarvarande boendena är upphandlat via LOV, lagen om valfrihetssystem, och där har Uppsala kommun beslutat att ersättningsnivåerna ska sänkas med 10 procent. Enligt Annsofi Sandberg, regionchef på Vardaga, kan sänkningen innebära en försämring av verksamheten.

– Risken finns. Om en ersättning sänks måste vi sänka våra kostnader. Det är svårt att leverera samma kvalitet för ett lägre pris.

Förändrar det här ert intresse för att driva verksamhet i Uppsala?

– Vi har inte sett konsekvenserna än, men det gör det inte lättare för oss att driva verksamhet. Det blir svårare.

LÄS MER: Upphandling av äldreboenden avbryts

Vårdföretaget Aleris driver det nybyggda äldreboendet Aleris Salabacke som öppnade i september. Företaget har investerat över 150 miljoner kronor i det nya boendet. Satsningen gjordes utifrån ekonomiska villkor som kommunfullmäktige dock beslöt att ändra bara tre månader innan Aleris Salabacke öppnade.

När det nuvarande avtalet med kommunen löper ut sommaren 2018 riskerar Aleris att drabbas av den lägre ersättningen som alltså innebär en minskning på cirka 10 procent.

– Vi arbetar nu för att ställa om och anpassa oss till en lägre ersättningsnivå. Men vi hoppas att kommunen ska höja ersättningen över den nivå som beslutet gäller, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef vid Aleris.

Vad gör ni när det nuvarande avtalet löper ut sommaren 2018?

– Vi vill vara kvar och bedriva vård i Uppsala och hoppas att kommunen ska se över ersättningen.

Vad gör ni om kommunen inte höjer ersättningen?

– Det är svårt att säga. Vi har anställt personal utifrån de ersättningar som gäller i dag och måste nu anpassa oss till en annan nivå, uppger Kristin Ahne.

Är det troligt att ni drar ner personalstyrkan?

– En sänkning av ersättningen med 10 procent är en avsevärd skillnad och en personalminskning kan vara ett sätt att anpassa till de nya villkoren.

Kan ni inte minska vinstuttaget?

– Vinsten uppgår till bara två-tre procent. Det säger sig självt att där finns inga stora marginaler att ta av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg/ Staffan Wolters