Föräldrar trotsar nej från rektorn

Avslag från rektorn på en ledighetsansökan hindrar inte föräldrar från att ta med skolbarnen på utlandssemester. Otillåten frånvaro har blivit vanligare på Uppsalas grundskolor.

8 februari 1916 13:09

Det har blivit vanligare att föräldrar åker med barnen på semester, trots att rektorn sagt nej till ledighet under skoltid. Det berättar grundskolechefen Lars Romanus.

– Vi får signaler om att det har ökat de senaste åren, föräldrar söker ledighet för längre perioder utanför de lovperioder som skolan har.

För att få stopp på utvecklingen krävs det mer information till föräldrarna om att resor ska ske på loven. Men att inte alla vill resa då kan ha olika skäl: det är billigare att resa bort under en pågående termin, föräldrarna har svårt att få ihop sina egna semesterönskemål eller vill helt enkelt bestämma över skolan.

Vaksalaskolans rektor Andreas Kembler, som brukar avslå ett par ledighetansökningar i veckan, berättar att föräldrar kan komma fram och säga "bara så du vet, vi kommer att åka i alla fall".

– Det är en utmaning i kommunikationen mellan föräldrar och skola att förklara skolplikten. Vi hamnar oftare i diskussioner nu än för 7-8 år sedan. Det måste bero på en attitydförändring hos föräldrar.

Karen Natvig, rektor på Nåntunaskolan, möttes av en axelryckning när hon påtalade för en förälder att det inte var tillåtet att ta med barnet på en idrottsresa i stället för att delta i nationella provet.

– De föräldrarna tycker nog att det är viktigt med skolan, men att de själva äger sina barns skolgång mer än vad de faktiskt gör. De sätter skolplikten åt sidan.

Torbjörn Kättström, rektor på Tiundaskolan, har varit med om fall där elevens sommarlov blev två veckor längre, och höstlovet förlängdes med två veckor. Han tycker att det finns skäl för alla föräldrar att rätta sig efter skolans regler:

– Annars skickas fel signaler till barnet, att skolan inte är viktig.

Det går att få ledigt från skolan, men då krävs synnerliga skäl. På Domarringens skola har lärarna fått mandat av rektorn att bevilja ledighet upp till tio dagar. Rektorn Johan Skage menar att prövningen måste bygga på dels hur mycket ledigt eleven haft tidigare under läsåret, dels om eleven uppnår kunskapsmålen.

– Det har blivit vanligare att föräldrar söker ledigt för semester när det inte är lov. För oss handlar det om att pröva ledighetsansökan gentemot skolplikten, att elever har rätt att nå en viss undervisningsnivå.

Tomas Rylander, rektor på Valsätraskolan, låter lärarna själva ge barnen ledigt upp till två dagar. De övriga ansökningarna handlar för det mesta om en veckas ledighet.

– Om eleven har frånvaro i grunden så kompliceras det hela, men om det är en elev som är här jämt så blir det enklare att godkänna.

Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket, berättar att reglerna kring skolplikt och ledighet väcker frågor från många föräldrar och skolor. Att somliga väljer att trotsa ett avslag från rektorn är något han reagerar starkt på:

– Det är absolut inte lämpligt att utebli från undervisningen, och det skulle egentligen antecknas i betyget. Det blir svårigheter för skolan att lägga upp undervisningen om elever är borta.

Större frånvaro under veckan före och efter sportlovet kan göra det svårt att bedriva undervisning. Därför har grundskolor försökt införa hårdare regler för ledighet.

Uppsala kommuns grundskolechef, Lars Romanus, berättar att en familj tog med sig barnet på en Thailandsemester i två månader.

– Man kan hamna i läget att eleven behöver extra undervisning efteråt. Det kan kännas onödigt eftersom elever missat undervisningen på grund av att de inte har varit i skolan.

Fakta Ledighet från skolan

Enligt Skollagen får elever beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter som vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Längre ledighet får beviljas om det finns synnerliga skäl. Då är det rektorn som ska godkänna. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det finns ingen generell rättighet att få ledigt för till exempel idrottsaktiviteter eller kulturskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!