Flera överträdelser i yrkestrafiken

Hastighetsöverträdelser, en efterlyst person och obältade barn i en taxi. Vecka 8 var en händelserik vecka för polisen vid region Mitt som genomförde en riktad insats mot yrkestrafiken. Totalt kontrollerades 1 392 yrkesfordon.

9 mars 2019 11:00

Under vecka åtta genomförde polisen en nationell trafikvecka där man riktade blicken mot yrkestrafiken och fokus låg på att kontrollera kör- och vilotider, lastsäkring, farligt gods samt fordonsvikt.

Totalt genomfördes 1 392 fordonskontroller av lastbilar, bussar och taxibilar i polisens Region Mitt (Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län). Även i Uppsala hade polisen en intensiv vecka.

– Vi genomförde flera flygande besiktningar och totalt var det 24 lastbilar och sex stycken bussar som hade brister, säger Joacim Bengtsson, gruppchef för yrkestrafiken vid polisen i Uppsala.

En lastbil och en turistbuss hindrades från att köra vidare efter omfattande brister och en lastbilschaufför hade en manipulerad färdskrivare.

– Vi kontrollerade 28 lastbilar gällande kör- och vilotider vilket rapporteras till EU och sedan till FN för att få en övergripande bild av hur den europeiska yrkestrafiken sköter sina körtider. Totalt kontrollerades 900 arbetsdagar av polisen i Uppsala, säger Joacim Bengtsson.

Utöver bristerna blev 29 yrkeschaufförer bötfällda. Fem blev bötfällda för hastighetsöverträdelser, de övriga bötfälldes för antingen överlast eller regelbrott vid frakt av farligt gods

I övrigt påträffade trafikpolisen i Uppsala en efterlyst person och ett fall av obältade barn i en taxi, uppger Joacim Bengtsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell

Ämnen du kan följa