Sex dåliga cykellösningar i Uppsala

Här är några exempel där kommunen nyligen byggt eller byggt om trafikmiljön. I dessa fall har det antingen blivit försämrad framkomlighet för cyklister eller också har kommunen inte följt Trafikverkets rekommendationer om hur cykelinfrastrukturen ska se ut, trots ambitionen att prioritera cykeln i Uppsala. Skrolla ner bland exemplen här nedanför.

1 december 2017 07:00
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer