Fel omhänderta 16-årig rumänska

En 16-årig flicka från Rumänien omhändertogs av socialnämnden i Uppsala. Trots farhågor om att hennes hälsa riskeras utan vård upphävs beslutet. Domstolen har inte rätt att besluta i hennes ärende.

24 augusti 2019 16:15

I mitten av augusti beslöt socialnämnden att omhänderta en 16-årig flicka från Rumänien. Hon hade kommit till Uppsala i maj i år tillsammans med sin mamma som dock ska ha återvänt till Rumänien.

16-åringen har inte kunnat uppge för de sociala myndigheterna var hon bor i Uppsala. Flickan har sagt att hon ska återvända till Rumänien men utan att kunna berätta när eller hur det ska ske.

Socialnämnden har bedömt att 16-åringens hälsa och utveckling är i fara om hon inte får vård enligt LVU, lag om vård av unga.

Frågan om flickan ska tvångsvårdas eller inte har därefter prövats av förvaltningsrätten i Uppsala.

Enligt EU:s regelverk har en svensk domstol rätt att fatta beslut om omhändertagande av barn från en annan EU-stat om det aktuella barnet har hemvist i Sverige.

Det avgörande är vad som menas med hemvist. Enligt reglerna innebär det att barnet i viss utsträckning ska vara integrerat här och det spelar även roll om personen ska stanna i Sverige.

I fallet med den 16-åriga flickan har socialnämnden kontaktat Rumäniens ambassad för att överföra henne till de sociala myndigheterna där.

Förvaltningsrättens slutsats är att domstolen saknar behörighet för att besluta om tvångsvård av flickan.

I brådskande fall kan en domstol i Sverige ha rätt att ingripa med interimistiska, tillfälliga, åtgärder i ett ärende som detta. Men inte heller det villkoren är uppfyllt, enligt rätten.

Omhändertagandet ska därför upphöra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell Staffan Wolters