"Fel att räkna med fullbelagda skolor"

Det anser Jan-Erik Swärdh som bor i Bergsbrunna. Han tycker att systemet med relativ närhet i skolvalet ger en moment-22 situation.

11 mars 1916 14:28

Jan-Erik Swärdhs familj är inte drabbad, men han känner flera som är det.

– Det jag anser vara fel är att kommunen räknar även en fullbelagd skola som den närmaste skolan när de avgör vilken skola en elev ska gå i. Här i Nåntuna gör det att sexåringar som egentligen skulle ha några hundra meter till närmaste skola får två kilometer, säger han.

Det finns tre skolor i området, populära Nåntunaskolan, Uppsävjaskolan och Stordammens skola. Nåntunaskolan har bara en klass för sexåringar. Det gör att de flesta elever hänvisas till Uppsävjaskolan. Men i konkurrensen om en plats där räknas Nåntunaskolan som den jämförande skolan trots att den är full. Det gör att en elev som har 1200 meter till Uppsävjaskolan men 2300 meter till Stordammens skola ändå hamnar i Stordammen. En elev som har 900 meter till Uppsävjaskolan men bara har 500 meter till Stordammen hamnar på Uppsävjaskolan.

– Det finns ett 30-tal sexåringar i området som råkat ut för det här. Jag tycker det är självklart att en skola som är full måste falla bort ur jämförelsen - barnet kan ju inte gå där. Då skulle skolvägen kortas för alla elever. Som det är nu hamnar många i en moment-22 situation, säger Jan-Erik Swärdh.

Omar Hijazi, som är chef för kommunens antagningsenhet, förstår Jan-Erik Swärdhs kritik men anser att en förändring inte skulle fungera i praktiken.

– Problemet är att vi måste ta hänsyn till barnens val. Då kan vi inte ta bort ett val för någon. Alla skolor ska vara valbara. Om vi skulle börja gå in och ändra i modellen om relativ närhet så skulle hela systemet sättas ur spel. Dessutom skulle det kräva en massa extra kontakter med vårdnadshavarna. Vi skulle tvingas gå med information till alla när en skola är full. Det fungerar inte, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!