Flygets klimatpåverkan och begreppet flygskam har debatterats mycket det senaste året. Samtidigt uppgav resebyråer i en UNT-artikel nyligen att många Uppsalabor väljer att flyga utomlands när det är dåligt semesterväder på hemmaplan.

Karolina Fägerblad vid resebyrån Resia sa i UNT:s artikel att det varit en ökad efterfrågan på utrikesresor till följd av det ostadiga vädret tidigare i juli. Hon trodde inte att det mediala genomslaget för klimataktivisten Greta Thunberg hade påverkat folks resvanor.

"Greta-effekten märks inte på några siffror", sa Karolina Fägerblad.

Vad säger då statistiken? Statliga Swedavia driver tio av Sveriges största flygplatser, bland annat Arlanda, Landvetter i Göteborg och Malmö Airport. Färska siffror från Swedavia visar en nedgång på 0,7 procent vad gäller antalet utrikespassagerare under juni i år jämfört med motsvarande period i fjol. Det innebär en minskning med 20 000 personer till 2 810 000 passagerare.

Innan årets nedgång hade det skett en ökning tio år i rad av utrikesflygandet under juni månad. Den senaste dippen noterades 2009, vilket Swedavia sätter i samband med den globala finanskris som då grasserade.

Swedavia har som mål att fem procent av flygbränslet som tankas på svenska flygplatser ska vara förnybart senast år 2025. Enligt samma mål ska inrikesflyget vara fossilfritt till 2030 och utrikesflyget till 2045.

En statlig utredning föreslog i våras att flygbranschen ska tvingas blanda i en ökande andel biobränslen i flygbränslet, med start 2021.