Bakom idén finns studenterna Marcus Linnér och Johan Bergström, som båda läser sista året på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Till sin hjälp har de även haft designern Lovisa Axellie.

– Det här har varit vårt examensjobb, säger Marcus Linnér.

Tanken med projektet har varit att få fler att välja att gå i trappan med den här designen - i stället för att välja den intilliggande rulltrappan.

– Det kan få stora effekter i det långa loppet. Att ta trappan en gång kommer kanske inte göra så stor skillnad, men om man tittar på de långvariga effekterna kan det ge effekt för folk att bli mer fysiskt aktiva och bränna fler kalorier, fortsätter Linnér.

Trappan var färdigmålad för över två och en halv vecka sedan.

– Vi mätte en vecka innan och en vecka efter att vi hade målat trappan. Data är insamlad och just nu håller vi på och analyserar och sammanställer den, säger Marcus Linnér.

Ser du någon tendens?

– Vi har bara tittat på någon enstaka dag hittills och då har vi inte sett någon större skillnad, men vi håller som sagt på och sammanställer och får återkomma om det.

Färgerna har valts med omsorg.

– Vi tog kontakt med Lovisa i början av året och det var hon som tog fram dem. Vi hade lite förslag på vilka färger som vi tyckte passade. Vissa färger ville vi inte ha med eftersom man kan se att vissa färger triggar i gång vissa känslor hos människor enligt forskning som vi har tagit del av. Så vi ville ha ganska inbjudande färger. Sedan fick hon ta fram alternativ och så diskuterade vi fram vad som var snyggast, säger Marcus Linnér.

Vilka färger valde ni att undvika?

– Framförallt rött som signalerar mycket ilska och stress.

Förhoppningen från studenterna framöver är att trappan med dess nuvarande utseende ska bli kvar.

– Tanken är att den ska vara kvar permanent, men det är upp till Trafikverket då det är de som äger själva trappan. Om de vill ha kvar den så blir den kvar, säger Marcus Linnér.