Fällande dom för våldtäkt rivs upp

En ung man fälldes för våldtäkt mot en tonårsflicka i Uppsala. Nu frias mannen av hovrätten.

23 april 2019 18:08

Mannen nekade till brott och förklarade att flickan sagt att hon var äldre än 15 år och han inte haft någon anledning att misstro uppgiften. Inga uppgifter finns om hot eller våld vid händelsen, men Uppsala tingsrätt fällde mannen för våldtäkt mot barn eftersom han enligt rätten måste ha känt till att flickan var yngre än 15 år.

Enligt tingsrätten gjorde han inte heller tillräckligt för att kontrollera hennes ålder, innan de hade sex i en bostad i Uppsala. Han dömdes till fängelse i drygt ett år.

Domen överklagades till Svea hovrätt som gör en annan bedömning av flickans berättelse och övriga bevisning. Inga vittnen finns till själva händelsen och bedömningen av flickans uppgifter väger därmed mycket tungt, konstaterar hovrätten. Domstolen sätter frågetecken för vissa av hennes uppgifter och anser att berättelsen i de centrala delarna är "förhållandevis detaljfattig". Även om domstolen litar på att hon upplevt händelsen som "skrämmande och obehaglig" så måste hennes berättelse värderas försiktigt. Enligt rätten blir samtidigt kraven högre på den övriga bevisningen, främst vittnesmål från kamrater och anhöriga, för att mannen ska kunna fällas.

Hovrättens slutsats blir att det saknas tillräckliga bevis för att mannen verkligen visste att flickan var yngre än 15 år. Eftersom han frågat om hennes ålder och fått ett svar som framstod trovärdigt gjorde han också den kontroll som kan begäras, enligt rätten. Slutsatsen blir att han inte döms för våldtäkt mot barn.

Flickan har i förhör berättat att hon sagt nej men också förklarat att hon har svårt att säga ifrån. Mannen har för sin del hävdat att han uppfattade att flickan deltog helt frivilligt. Hovrättens bedömning är att bevisen inte håller för att han skulle ha uppfattat situationen på annat sätt. Därför döms han heller inte för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt. Kontentan blir att mannen frias på alla punkter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist