Facebook-våldtäkten i Uppsala blir ett fall för HD

Våldtäkten i en Uppsalalägenhet som filmades och sändes direkt på Facebook blir ett fall för högsta instans.

10 augusti 2017 16:06

Högsta Domstolen (HD) har beslutat ta upp överklagandet från en av de tre fällda männen till prövning. Det gäller en 24-årig man som filmade ett av övergreppen med sin mobilkamera och sände filmen direkt i en sluten Facebookgrupp där den sågs av ett stort antal personer. Filmen fick senare stor spridning på sociala medier.

Mannen dömdes både i tingsrätten och hovrätten för bland annat underlåtenhet att avslöja våldtäkt, en dom HD nu kommer att pröva efter mannens överklagande. Både Uppsala tingsrätt och Svea hovrätt ansåg att mannen haft möjlighet att ingripa för att hindra åtminstone ett av övergreppen. HD har emellertid i en tidigare dom slagit fast att den som riskerar att avslöja sin egen inblandning i ett brott inte kan dömas för underlåtenhet att avslöja brottet. Svea hovrätt ansåg dock inte att 24-åringen skulle ha angett sig själv om han slagit larm till polisen innan övergreppet.

24-åringen fälldes även för grovt förtal i samband med sändningen av filmen. Han överklagade även på den punkten men HD avslår hans begäran om prövningstillstånd. Det innebär att förtalsdomen står fast. Mannen dömdes av hovrätten till åtta månaders fängelse för båda brotten.

Även de två andra män, en 19-åring och en 21-åring, som deltog i övergreppen överklagade till HD, men får inte prövningstillstånd av domstolen. Båda dömdes för våldtäkt, den ene dessutom för medhjälp till samma brott. Deras fängelsedomar - ett år och fyra månader respektive två år och åtta månader - står därmed fast.

HD lämnar ingen närmare motivering till sina beslut, men prövningstillstånd i högsta instans ges i princip enbart för de fall som anses särskilt viktiga för rättstillämpningen eller där det behövs ett prejudicerande beslut.

Inget besked finns ännu om när 24-åringens fall avgörs av HD.

Händelserna inträffade en natt i januari i år i samband med att de tre männen och en kvinna hade fest i en lägenhet i Uppsala. Kvinnan var kraftigt berusad när två av männen hade samlag med henne. Direktsändningen på Facebook från lägenheten pågick vid flera tillfällen under natten och ledde till att personer som såg filmen larmade polisen och även lyckades lokalisera bostaden. När polisen anlände tidigt på morgonen pågick ännu sändningen. Den stoppades av en polisman och de tre männen greps.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist