I dag dominerar de massiva höghusen Eriksberg. Ett tiotal kolosser fördelade i en luftig tallpark inte långt från Stadsskogen och Hågadalens naturreservat. Här bor i dag 7 000 människor. Men inom kort kan de bli betydligt fler. Uppsala kommun vill att 2 600 nya bostäder ska kunna byggas i området. Samtidigt ska det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem renovera de äldre husen. Det kan förändra livet för de som bor i Eriksberg i dag.

– Många är väldigt oroliga för hur det kommer att bli, och om de kommer att ha råd att bo kvar, säger Marianne Staaf som är ordförande i Täljstenens plangrupp.

Charlotte Björnström som bor i höghusen intill centrumdelen Västertorg är mycket kritisk till den förtätning som planeras.

Artikelbild

– Bygger man det här blir Eriksberg Uppsalas nya sillburk. Det blir så mycket bostäder så att man inte kommer att kunna andas. Man säger att Eriksberg ska blir ett inkluderande område. Det är det idag. Men det kommer inte att vara det när alla som inte får råd att bo kvar här har flyttat, säger hon.

Marianne Staaf påpekar att Eriksberg har planerats efter den berömde franske arkitekten Le Corbusiers idé om att bygga höga, fristående bostadshus, glest placerade i ett parklandskap.

–  Nu vill man bygga bort parklandskapet med tallar och bergknallar, och ersätta det med mindre parker, säger hon.

Men ni har ju både Hågadalen och Ekebydalen inpå knuten?

Artikelbild

– Man behöver också en grön plätt där man bor. Nu kommer vi att se vad grannen har på frukostbordet, påpekar Charlotte Björnström.

Från politiskt håll är synen den motsatta. Kommunalrådet Erik Pelling (S), som är ordförande i plan- och byggnadsnämnden, anser att det förslag som finns idag är väl avvägt. Eriksberg har ett ”oerhört bra läge” i staden, nära både till centrum och till olika rekreationsområden.

– Visst kan 2 600 nya bostäder låta mycket. Men Eriksberg är stort. Det kommer att finnas plats för alla och vi tycker att det är viktigt att Eriksberg får fler blandade bostadsformer så att fler olika grupper möts i vardagen, säger han.

Ni har en dialog med de boende idag. Hur mycket är ni beredda att ändra?

– I enskilda delar kan det bli förändringar men huvuddelen kommer inte att stoppas. Med fler människor lyfts hela stadsdelen, utbud och service förbättras och gör Eriksberg mer levande, säger Erik Pelling.

Marianne Staaf berättar att de boende fått höra från politikerna att deras invändningar försämrar förutsättningarna för de som är bostadslösa och behöver tak över huvudet.

– Men man planerar ju bara att bygga för folk som har pengar. Många som bor här är ensamstående och kvinnor med låg inkomst. Det finns mycket pensionärer. De kommer inte att ha råd att bo i de nya bostäderna och i de gamla stiger hyran kraftigt när Uppsalahem har renoverat klart, säger hon.

Eriksbergsbon Hans Paxal som bor i fastighetsbolaget Rikshems höghus på Glimmervägen har redan fått känna på kostnadsökningarna. Han har drabbats av en hyreshöjning på 60 procent sedan hans dubblett på 39 kvadratmeter renoverats och byggts om till lägenhet.

– Jag får lov att ansöka om bostadstillägg för att kunna bo kvar, säger han.

Hur höga hyreshöjningarna i Uppsalahem blir efter renoveringarna är inte klart. Enligt Uppsalahems vd Stefan Sandberg kommer hyresgästerna på ett eller annat sätt att kunna välja nivå på renoveringen i sin lägenhet.

– Jag har full förståelse för oron. Men höjningarna bör inte bli lika höga som på Kvarngärdet, bland annat för att husen i Eriksberg är så mycket större. Det gör det billigare att renovera, säger han.

Uppsalahems nybyggen kommer indirekt att bekosta en del ny infrastruktur som gator, skolor, parker och annat som också de äldre husen har nytta av.

– Vi ser det som att vi tillför värden som liv och bättre service till området, säger Stefan Sandberg.