Erik Pelling berättar att han medvetet uttryckte sig skarpt i UNT om Gränby när han sa att området övertagits av kriminella och blivit något av ett laglöst land.

– Om p-vakter blir bortkörda och fastighetsskötare inte kan utföra sitt jobb har det uppstått laglöshet, åtminstone inom den sektor där de personerna verkar. Händer sådana saker är det tillräckligt allvarligt för att man kan tala om laglöst land.

Han framhåller att det även förekommit flera skjutningar och bilbränder i Gränby.

Artikelbild

| Uppsala kommuns nya politiska styre ska satsa mer på att stoppa kriminaliteten, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

En del tycker att du har stigmatiserat Gränby?

– Jag kan förstå det  men jag har inte sagt sådant som att Gränby är ett ghetto eller att samhället har abdikerat. Med mitt uttalande ville jag förmedla att läget är allvarligt. Börjar kriminella ta över inom vissa områden kan det sprida sig som ringar på vattnet och det måste vi få stopp på.

Det nyvalda styret i Uppsala, som består av L, S och MP, presenterade i onsdags sina tio viktigaste mål för de kommande fyra åren. Ett av målen är ökad trygghet i hela Uppsala och där ingår ökade satsningar mot kriminalitet.

I partiernas gemensamma program finns formuleringar som: "Vår kamp mot brottsligheten ska vara kompromisslös" och "Vi ska knäcka de kriminella gängen".

Erik Pelling säger att det handlar om såväl små som stora insatser.

– Det kanske behövs farthinder för att stoppa buskörning i ett bostadsområde, något många upplever som ett problem i Gränby.

– Men kommunen ska även jobba för att slå ut de kriminellas ekonomi, till exempel genom att avslöja bidragsfusk. Vi ska också arbeta förebyggande exempelvis med flera socialarbetare på fältet och vi vill bygga ut avhopparverksamheten för kriminella.

Är inte brottsbekämpning en fråga för polisen? Kommunen har väl inte så många verktyg för att hindra brott?

– Vi ska fördjupa samarbetet med polisen men det finns en hel del kommunen kan göra på egen hand, framhåller Erik Pelling.

Han räknar upp sådant som att avslöja svarta hyreskontrakt, beslagta målvaktsbilar och ingripa med hjälp av kommunala ordningsvakter.

Problem med kriminalitet har funnits länge, varför kommer förslagen först nu?

– Kommunen har inte haft tillräckligt fokus på frågan men nu ska vi dra åt nätet runt de kriminella. Man ska komma ihåg att det enligt polisens beräkningar bara rör sig om ungefär 300 personer i Uppsala som lever på kriminalitet och vi är starkare än dem.