Enormt projekt ska förbättra äldres liv

Uppsala ska bli en bättre kommun att leva i för äldre. Nu pågår ett arbete där 2 500 sextioplussare fått vara med att påverka framtidens äldrepolitik.

8 november 2018 13:32

Just nu pågår ett arbete för att förbättra livet för Uppsala kommuns ungefär 48 000 personer som är över 60 år. Projektet går under namnet "Äldrevänlig kommun" och är en del i kommunens medlemskap i Världshälsoorganisationens, WHO:s, nätverk för äldrevänliga städer.

– Efter att kommunen blev medlem satte ett stort och omfattande arbete i gång. När man gick med i det här måste man göra en så kallad baslinjemätning – alltså att undersöka hur äldres situation ser ut i dag. Det måste man göra tillsammans med dem som berörs. Jag har varit med och träffat över 2 500 personer som är över 60 år i det här projektet, säger Roger Jo Linder, projektledare.

I onsdags togs nästa steg, när en handlingsplan presenterades för flera diskussionsgrupper i Missionskyrkan i centrala Uppsala. Grupperna ska tillsammans ta fram ett remissförslag som kommunens politiker ska fatta beslut om under våren och sommaren 2019.

– Jag tror att vi ligger bäst till i hela Sverige. Vi är först ut att ta fram en handlingsplan. Vi är ganska unika eftersom vi haft en gigantisk medborgardialog. Det här arbetet är jätteomfattande och det är viktigt att de äldre involveras i de här processerna, säger Roger Jo Linder.

Christian och Kerstin Holmbäck från Storvreta var med under onsdagens diskussion. För dem är boendefrågan viktigast för att göra kommunen mer äldrevänlig.

– Ett vettigt äldreboende i Storvreta vill jag ha, säger Kerstin Holmbäck.

– Vi bor på tok för stort i dag – på sammanlagt 390 kvadrat. Det är många i Storvreta som bor ensamma i hus, men som inte har någonstans att flytta. Vi vill inte flytta in till stan. Hade det funnits ett äldreboende för oss hade vi flyttat nu, fyller Christian Holmbäck i.

Enligt Roger Jo Linder är det två frågor som verkar beröra de äldre som varit med i projektet mest.

– Kollektivtrafiken och boendefrågan är det som alla pratar om. Det spelar ingen roll om vi diskuterar andra frågor. Vi kommer ofta in på dessa ämnen ändå.

Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor var på plats under onsdagens diskussion.

– Det känns väldigt meningsfullt med det här arbetet. Många här har en känsla av att man är för långt bort från politikerna och att vi inte levererar det vi ska göra. Här får jag direktrespons på hur jag sköter mitt uppdrag.

Projektet äldrevänlig kommun

Nu pågår ett projekt som ska förbättra livet för kommunens äldre. I onsdags presenterades ett remissförslag med sammanlagt tio områden, boende, förebyggande aktiviteter, folkhälsoperspektivet, ideella sektorn, delaktighet och inflytande, ålderism, arbete och övrig aktivitet, landsbygden, ute- och närmiljö och kommunikation och information, som berör äldre och 45 aktiviteter som ska förbättra deras vardag.

Alla tio områden kommer att diskuteras på fem möten i Uppsala och på träffar i Storvreta, Björklinge och Almunge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Ahlén