Enkelriktning gäller inte på cykelbanor

Uppsalas "enkelriktade" cykelbanor är i själva verket oreglerade asfaltytor där varken enkelriktning eller separering mellan gående och cyklister gäller.

9 december 2017 15:57

Efter de tidigare artiklarna om att nybyggda cykelbanor i Uppsala är för smala har flera läsare hört av sig med kommentarer om att det blir ännu trängre eftersom många cyklar åt fel håll på enkelriktade cykelbanor.

Men det sätt Uppsala genomfört enkelriktningen har ingen juridisk grund. Här används en skylt om påbjuden cykelbana åt ena hållet och ingen skylt alls åt andra hållet på de cykelbanor som planerats för att vara enkelriktade.

Det här är i praktiken bara en rekommendation. Det innebär att cyklister som cyklar åt "fel" håll inte gör något fel.

Enligt cykelkartan finns cirka 50 enkelriktade cykelbanor i Uppsala, till exempel på båda sidor av Norbyvägen, längs Dag Hammarskjölds väg vid slottet samt på Gamla Uppsalagatan och Skolgatan.

– För att en cykelbana ska vara enkelriktad krävs en lokal trafikföreskrift. Och om det finns en sådan lokal trafikföreskrift kan man sätta upp vägmärken för enkelriktad trafik respektive förbjuden infart, säger Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen.

Dessutom gäller i praktiken inte heller separeringen av gående och cyklister, eftersom skyltarna som visar vilken sida som är cykelbana respektive gångbana endast sitter så att de syns för dem som kommer från det ena hållet, och det går inte att bötfälla gående som promenerar på cykelbanan i stället för på gångbanan.

– Finns det inga vägmärken är det svårt för de gående att veta var de ska gå. Sitter inget vägmärke från det hållet torde det bara vara en oreglerad asfaltyta, säger Lars Hammar.

Eftersom cykelbanorna planerats för enkelriktning är de mycket smalare än vad en dubbelriktad cykelväg skulle vara. Det innebär att det blir svårt för två cyklister att mötas. Dessutom kan det uppstå trafikfarliga situationer om bilister tror att en cykelväg är enkelriktad och det kommer cyklister från "fel" håll.

Anders Lengstrand cyklar varje dag längs Vimpelgatan och har reagerat på att han ofta möter andra cyklister på cykelbanan som här bara är 80 centimeter bred.

– Jag trodde faktiskt att det är enkelriktat. Men det är intressant att det inte gäller, säger han.

Michael Eriksson, gatuchef vid Uppsala kommun skriver i ett e-postsvar att det är opraktiskt med enkelriktning för cykel.

"Oavsett hur man gör detta uppstår det problem av olika slag. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande arbetssätt med s.k. enkelriktade cykelbanor är det bästa sättet att nå en funktionell trafikmiljö som medborgare förstår och uppskattar", skriver han.

<p>Lokal föreskrift krävs för enkelriktning</p>

För att en gata eller cykelbana ska vara enkelriktad krävs att kommunen eller länsstyrelsen fattar beslut om en lokal trafikföreskrift. Finns en sådan föreskrift kan man i ena änden av vägen sätta upp skylten "enkelriktad trafik", en avlång skylt med pil i ena änden av gatan/cykelvägen och skylten "förbjuden infart med fordon", en rund röd skylt med tjockt gult streck i den andra änden.

Kör man mot enkelriktningen är bötesbeloppet 3 000 kronor för bilister och 1 500 kronor för cyklister.

För gående som går på cykelvägen, trots att det finns en gångbana, är bötesbeloppet 500 kronor. Det gäller även om gång- och cykelvägen endast är åtskilda med ett streck. För att cykla eller köra bil på gångbanan finns inget bestämt bötesbelopp, utan det avgörs av domstol.

Källa: Transportstyrelsen, trafikförordningen, Åklagarmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer